Kdy začne vyučování?
Školy v celé ČR zahájí svou činnost v plném rozsahu v úterý 1. září 2020.

Bude regulován vstup do školních budov?
Ne, žáci i doprovod se mohou před školou pohybovat volně. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách. Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

Musí se nosit povinně roušky?
Ano i ne. Povinné budou ve vnitřních prostorách školy, tedy na chodbách, na toaletách a ve školních jídelnách. Ve třídách se roušky nosit nemusí.

Ministr školství Robert Plaga
Jak bude v září vypadat výuka? Ministr Plaga představil manuál. Podívejte se

Zpřísní se hygienické předpisy?
Ve všech místnostech školy musejí být k dispozici dezinfekce, žáci si mají opakovaně mýt ruce, zavádějí se přísná pravidla pro úklid vnitřních prostor školních budov. Musí být zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou.

Jak bude organizován provoz školních jídelen a družin?
Budou fungovat s jistými omezeními. V jídelnách kromě konzumace jídel bude nutné nosit roušky a doporučuje se zajistit obědy pro homogenní skupiny žáků. Je žádoucí, aby se stejnorodost skupin dodržovala i ve družinách, byť to není povinné. Doporučuje minimalizovat kontakt mezi žáky 1. a 2.stupně.

Budou fungovat kroužky a soutěže, školy v přírodě?
Kroužky budou za zpřísněných hygienických podmínek fungovat. Naopak se nedoporučují hromadné kulturní a sportovní akce. Pořadatelé soutěží a přehlídek by je měli posunout na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Totéž platí pro školní výlety a školy v přírodě. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou ministerstvem školství vyhlášeny. 

Výuka v době koronaviru.
Dálkové vzdělávání bude povinné i pro předškoláky. Vláda schválila novelu

Pokud dítě bude jevit příznaky onemocnění covid-19, jak se má škola zachovat?
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud dítě během vyučování začne kašlat a nebude se cítit dobře, učitel ho ihned izoluje a zkontaktuje rodiče. Ti pak odvedou dítě k praktickému lékaři, který určí další postup. Učitelé nebudou preventivně dětem měřit teplotu nebo zjišťovat další příznaky covid-19. 

Co bude následovat po podezření na nákazu covid-19?
Praktický lékař může nechat dítě doma na pozorování, nebo ho poslat na PCR test. V případě pozitivity kontaktuje příslušného hygienika, jenž učiní epidemiologické šetření ve škole. Je-li dítě bezpříznakové nebo má mírný průběh nemoci, po 10denní karanténě se vrací zpět do školy.

Ochranná rouška - Ilustrační foto
PŘEHLEDNĚ: Roušky se vracejí. Kde všude budou a jak se změní karanténa

Prokáže-li se pozitivní test na koronavirus, zavře se celá škola?
Rozhodne o tom krajský hygienik. Počítá se spíš s karanténou pro úzký okruh kontaktů nakaženého žáka, eventuálně pro jednu třídu. Školy se řídí podle semaforu ministerstva zdravotnictví. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření. 

Kdy se přechází na distanční výuku?
Bude-li v části školy (jedné či několika třídách) vyhlášena karanténa, automaticky se v ní přechází na distanční výuku podle pravidel novely školského zákona. Bude povinná, a pokud se jí žák nezúčastní, musí být řádně omluven.