Zemědělství způsobuje desetinu všech emisí skleníkových plynů v EU. Podporou produkce a spotřeby ekologických zemědělských produktů šetrných k životnímu prostředí chce Unie rychleji dosáhnout svých takzvaných zelených cílů.

Ekologická pole jsou navíc biologicky rozmanitější (o 30 procent), zvířata na ekofarmách mají lepší životní podmínky a užívají méně antibiotik a zemědělci, kteří hospodaří ekologicky, mají vyšší příjmy.

Dobíjecí stanice pro elektroauta ve Čtyřech Dvorech.
Česko prohrává. Největší továrna na baterie v Evropě bude v Polsku

V současné době se ekologické zemědělství na celkové produkci zemědělských produktů v EU podílí 8,5 procenta. Trendy naznačují, že při současném tempu růstu bude v roce 2030 ekologické zemědělství tvořit 15 až 18 procent plochy, pro dosažení 25procentního cíle je proto potřeba tuto oblast podpořit. Dnes představený akční plán Evropské komise nabízí 23 opatření pro zvýšení poptávky spotřebitelů po organických produktech, zvýšení jejich produkce a další zlepšení udržitelnosti odvětví.

„Abychom dosáhli cíle 25 procent ekologického zemědělství, musíme zajistit, aby poptávka stimulovala růst tohoto odvětví, a současně zohlednit významné rozdíly mezi jednotlivými ekologickými odvětvími v jednotlivých členských státech,“ uvedl eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski. Rozdíly v podílu ekologické zemědělské půdy mezi členskými státy, na které eurokomisař poukázal, se pohybují od 0,5 procenta až do více než 25 procent.

Finanční podpora a propagace

Unie na propagaci organických produktů letos počítá s částkou 49 milionů eur (1,3 miliardy korun).

Hlavním nástrojem, který má podpořit přechod na zemědělství šetrné k životnímu prostředí, nicméně zůstává společná zemědělská politika. V současné době jde na podporu ekologického zemědělství 1,8 procenta jejího rozpočtu. Budoucí SZP na období 2023–2027 s podporou počítá také, o její konkrétní podobě se ale stále jedná. V závislosti na výsledcích jednání by mělo do podpory tzv. „ekorežimů“ určených pro podporu ekologického zemědělství směřovat 38 až 58 miliard eur.

Kromě toho alespoň 30 procent rozpočtu půjde na výzkumné a inovační činnosti v oblasti zemědělství, lesnictví a venkovských oblastí.

Řada členských států koketuje s myšlenkou, že by lidem s evropským očkovacím pasem umožnila nejen cestovat, ale také využívat různé služby.
V čem spočívá evropský očkovací pas? Klíčové jsou tři hlavní prvky

K větší informovanosti spotřebitelů chce Komise přispět například akcí „Den ekologické produkce“, která se bude konat každý rok. Spotřebitele však od nákupu organických produktů často odrazuje cena. Podle Bruselu by ke snížení cen biopotravin přispělo odstranění snížených daňových sazeb na pesticidy v jednotlivých zemích.

Organická zemědělská půda je taková, na které se používají jen ve velmi omezené míře nebo vůbec pesticidy, syntetická hnojiva a geneticky modifikované organismy. Za poslední desetiletí se v Evropské unii rozšířila na uvedených téměř devět procent zemědělské plochy o více než 60 procent.
Komentáře

EuractivZdroj: EuractivDeník v rámci rozšiřování informací o EU uzavřel dohodu o výměně materiálů se serverem EURACTIV.cz, který přináší jedna z nekvalitnějších informací o Evropské unii. EURACTIV.cz je členem evropské mediální sítě EURACTIV, která v současné době působí ve 13 evropských zemích. Kromě Bruselu, kde je EURACTIV považován za jedno z nejvýznamnějších médií podporujících debaty o evropské politice a legislativě, působí také v Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Slovensku, Polsku a dalších státech střední a východní Evropy. Měsíčně zasáhne více než milion unikátních čtenářů.