Více než čtyři metry vysoká socha archanděla Michaela před třísekerským kostelem patří k nejvýznamnějším památkám obce. Kamenná skulptura, která právě letos 30. října oslaví 290 let od svého dokončení, je zapsaná do seznamu památek České republiky. Socha, kterou na počest Boha a Archanděla Michaela dalo v roce 1717 zhotovit plánské hornické tovaryšstvo, se dočkala v roce 1762 renovace. V roce 1797 ji plánský hrabě Oktavián věnoval třísekerské farnosti. Dokladem je latinský nápis, vytesaný na zadní straně podstavce.