Ve městě se zvýšil počet narychlo zřízených lazaretů pro zraněné německé vojáky. Městem procházely kolony zajatých vojáků a vězňů z koncentračních táborů. Byl nedostatek potravin i uhlí pro vytápění škol a domů.

Koncem dubna američtí vojáci po dlouhých bojích obsadili Aš, Cheb a okolí měst. Dne 6. května byly osvobozeny Luby, Nový Kostel, Kynšperk, Dolní Žandov a 8. května následovaly Loket, Sokolov, Chodov a Nejdek.

Mariánské Lázně byly osvobozeny americkými jednotkami pod velením generála Pattona bez jediného výstřelu. Ale ani ve válce nepřestávají být vojáci lidmi. Podle očitých svědků nedokázali američtí vojáci odolat pokušení, a když se dozvěděli o existenci Royal Golf Clubu ve městě, zahráli si na hřišti pár her.

V roce 1990 byl uprostřed Skalníkova parku umístěn památník vojákům americké armády.

Představitel Velvyslanectví USA v České republice, štábní praporčík Chad Gann z kanceláře vojenského přidělence USA ve svém projevu k obyvatelům Mariánských Lázní při příležitosti 75. výročí osvobození města, řekl:

“Dnes v tichosti vzdáváme hold mužům a ženám - Američanům, Čechům a dalším lidem, kteří před 75 lety bojovali, aby porazili fašismus. Připomínáme si tři čtvrtě století od osvobození Mariánských Lázní a od konce brutální války, která zpustošila značnou část světa včetně Československa.”

Celý proslov k obyvatelům Mariánských Lázní můžete zhlédnout 8. května na webových stránkách města.