Druhá nejlepší firma v regionu a Vodafone Odpovědná firma roku 2014 Karlovarského kraje. Přesně takové úspěchy nově zdobí značku hazlovské společnosti Abydos. S jednatelkou a majitelkou firmy Olgou Kupec Chebský deník hovořil nejen o jejich zaměstnanecké politice.

Hodnocení odborné poroty
„Firma Abydos má komplexní přístup k oblasti společenské odpovědnosti. Zaujal nás jejich program pomoci zaměstnancům, ať už v oblasti poskytování bydlení či oddlužování, servisu pracovních oděvů, poskytování speciálních filtračních masek pro zaměstnance v těžkých provozech a v neposlední řadě investic do vzdělávání. Příkladem je i možnost práce z domova, včetně matek na mateřské dovolené. Firma spolupracuje se školami, finančně podporuje regionální sport a kulturu a přispívá k ochraně životního prostředí," objasnila důvody triumfu Abydosu Barbora Miková, oblastní manažerka pro firemní zákazníky společnosti Vodafone.

Co pro Abydos taková ocenění znamenají? Uvedete, jaké důvody pro jejich udělení měla podle vás odborná porota?

• Oceněna byla firma to v překladu znamená: oceněni byli její zaměstnanci a jejich usilovná a cílevědomá práce a nadšení pro věc.

• Motivace nás všech Abydosáků (tak si říkají zaměstnanci Abydosu) do budoucí práce.

• Ocenění je velká radost ale také závazek a výzva do budoucnosti.

• Cíl udržet se mezi nejlepšími a neusnout na vavřínech.

Už dříve jste uvedla, že je velmi složité sehnat kvalitní mladé pracovníky. Daří se pracovat na zatraktivnění průmyslových oborů pro absolventy středních škol?

Mnoho se děje, jen občas mám pocit, zda u některých projektů není hlavním zájmem ´zadministrování´ prostředků z Evropské unie než skutečně uvést dobré nápady v život.

Iniciativy různých uskupení, svazů, komor i ministerstev jsou jistě dobrá a potřebná věc, ale zlé je, že ani po mnoha letech debat o problému nemá ministerstvo školství celkovou koncepci školství, technického vzdělávání, duálního systému učňovského školství a s tím spojeného financování.

Ale než naříkat na tmu, je snad lepší pomyslně zapálit alespoň jednu svíčku…

Ano, a tak Abydos spolupracuje s Integrovanou střední školou Cheb, v letošním roce vykonává u nás po celý školní rok praxi pět učňů a studenti vysokých škol u nás zpracovávají diplomové práce. Jedna z nich je zaměřena právě na firemní politiku ve spojitosti s technickými obory.

Abydos je za stranu zaměstnavatelů generálním partnerem projektu ´Podpora technického vzdělávání na ZŠ´, který iniciovala Hospodářská komora a město Aš. Výsledky projektu pocítí zaměstnavatelé až po několika letech. To některé zaměstnavatele trochu odradilo. My jsme se rozhodli zůstat, neboť projekt je v souladu s podnikovou strategií Abydosu, která akcentuje dlouhodobý udržitelný rozvoj. Zde je důležité, aby rodiče získali důvěru v technické obory a věděli, že technické povolání je zárukou dobrého a finančně dobře ohodnoceného pracovního místa pro jejich děti.

Důležitost tohoto tématu se zrcadlí i v tom, že Svaz průmyslu a dopravy vyhlásil rok 2015 rokem průmyslu a technického vzdělávání. I zde se Abydos jistě zapojí.

A konkurenceschopnost firem? 90 % jejich úspěchu závisí na lidském faktoru.

Prozradíte, kdy jste v poslední době měla největší radost? (A nemusí to nutně být uspokojení ´jen´ po pracovní stránce…)

Mé oblíbené úsloví, když chceš, tak můžeš, platí za podmínky, že člověku zdraví slouží. A jak je důležité, jsem si uvědomila letos, když se moje maminka ocitla ze dne na den na vozíku. Po několikaměsíčním léčení a rehabilitaci již opět chodí (zatím neskáče přes kaluže).

Proto přeji všem čtenářům Chebského deníku hodně zdraví, které je tak vzácné.

Firma Abydos a její činnost
Abydos je článkem dodavatelského řetězce mezi německými slévárnami, jako například Bosch Rexroth, a jejich odběrateli. „Hrubé odlitky se zde tryskají, brousí a kontrolují mimo jiné pomocí endoskopů, které známe z medicíny," upřesňovala Olga Kupec. „Jedná se na jednu stranu o fyzicky namáhavou práci, ale vyžaduje i vysokou odpovědnost vzhledem k vysokým požadavkům na kvalitu. S odlitky se můžete setkat v autech jako Audi, BMW, Ford, ale i ve stavebních a zemědělských strojích a v nesčetných strojírenských zařízeních," dodala.