Uskutečnila se tam vernisáž a výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru. Kulturní program obstarali žáci pěveckého oddělení ze třídy Soni Leškové. Při slavnosti byla současně předána závěrečná vysvědčení žákům výtvarného oboru a oboru LDO — tvůrčí psaní.