Opravdu. A celé tři týdny! Jestliže jsem psala, že aktivity naší školy rozhodně nekončí za jejími dveřmi, doplňuji dnes, že nekončí ani za hranicemi země. Spolupráce se školou v Nižním Tagilu probíhá už od roku 2002 a od té doby si k ruské kuchyni i kultuře ´čichla´ již stovka našich žáků.

Vařit v ruské restauraci je skvělá šance pro ty, kteří si chtějí rozšířit své kuchařské obzory a u zkoušek být ještě lepší. Pobyt v Nižním Tagilu, městě desetkrát větším, než je Cheb, bývá pro žáky vždy nezapomenutelným zážitkem. Je o ně zde perfektně postaráno a na každý den mají připravený program.

Ale nemusíte být kuchařem, abyste se školou podívali do zahraničí. Vyjíždíme pravidelně do německého Waldsassenu, Kemnathu, Wiesau i Hofu. Tady všude má ISŠ své partnerské školy, které nabízí výměnné pobyty pro naše žáky. A stejně jako u výše zmíněného Ruska, kromě prohloubení jazykových dovedností získají při těchto pobytech všichni reálný vhled do tamního života. Dnešní studenti považují další studia nebo získávání pracovních zkušeností v zahraničí za samozřejmost, proto se škola snaží jim k vykročení na tuto důležitou cestu pomoci.

Také naši houslaři mají možnost nahlédnout pod ruce zahraničních mistrů. Houslařských škol není v Evropě mnoho, takže příležitost poznat technické zázemí podobné školy v saském Klingenthalu je pro ně velkým přínosem.

Žáci si mohou cestu do zahraničí také ´vybojovat´ účastí v některé soutěži nebo mezinárodním projektu. Ať se jedná o soutěže ekologické, jako například Enersol, jehož je ISŠ regionálním centrem, či soutěže jazykové a literární. Každý, kdo na naší škole projeví zájem, dostane možnost ho rozvinout a uplatnit.

(jh)