Zastupitelé Františkových Lázní na svém posledním rokování odhlasovali návrh odprodat z majetku města restauraci Amerika. Převod současnému nájemci, společnosti Bakal, se může uskutečnit až po zpracování znaleckých posudků na cenu nemovitosti, které nechá vyhotovit město i firma Bakal.
„Bývalý nájemce Ameriky předal v podstatě vybydlený objekt,“ vysvětloval zastupitel Jiří Vosala. „ Nový provozovatel už musel do objektu vložit takové prostředky, že by město po dobu asi osmi let neutržilo žádné finance za pronájem restaurace. Právě z tohoto důvodu nyní uvažujeme o prodeji ,“ dodal.⋌(kuč)