close Dominik Jandl zoom_in Dominik Jandl, politolog

Výsledky v kraji se příliš neliší od celostátních. Znatelný rozdíl je snad v tom, že ODS zde skončila až za Úsvitem přímé demokracie Tomia Okamury. Volební účast v kraji byla v porovnání s celkovou o osm procent nižší, podobně jako v minulých volbách.

Jako zcela převratný lze vnímat fakt, že ODS poprvé v historii nezískala v kraji ani jeden mandát. Na ten nedosáhla ani TOP09, zatímco zcela nová strana ANO 2011 získala mandáty dva, když zaostala jen o dvě setiny procenta (28 hlasů) za vítěznou ČSSD, což můžeme označit za obrovské překvapení.

Z hlediska kraje, kde se v jako nejmenším volebním obvodu republiky rozděluje zpravidla jen pět mandátů, jde tak o velkou změnu.

Dva mandáty získala i ČSSD, přičemž bude zajímavé sledovat, jestli se hejtman Novotný rozhodne mandátu vzdát anebo jestli se naopak vzdá funkce hejtmana. ČSSD totiž přijala usnesení zakazující kumulaci funkcí poslance a hejtmana, které by mělo vstoupit v platnost právě teď po volbách. Poslední mandát připadl již tradičně KSČM.

close Petr Bouška zoom_in Petr Bouška, politolog

Na volbách je znát, že se uskutečnily velmi neočekávaně a rychle. To se projevilo na podobách kampaní i výsledku. Jediný, kdo dokázal této situace využít je Andrej Babiš, patrně díky velkým finančním prostředkům, které mohl do kampaně vložit.

Český stranický systém, tak, jak se vytvářel po roce 1989, je úplně rozložen, ovšem vůbec ne překvapivě. Pravice se znemožnila sama dvěma posledními katastrofálními vládami a levici zase velmi uškodil Miloš Zeman, který svou aktivistickou sebestřednou politikou vytvořil prostor zleva pro populistické a xenofóbní uskupení, kterými jsou právě ANO a Úsvit přímé demokracie.

Procházíme podobným vývojem jako Polsko a Slovensko v nedávné době, kdy se tyto nové nepředvídatelné strany budou muset podílet na vládnutí, bez nich sestavit koalici nebude možné.

Karlovarský kraj téměř kopíruje ve výsledcích výsledky celkové. Regionálně stojí za povšimnutí několik věcí. ODS je snad poprvé v nejmenším kraji v ČR bez mandátu, to je pro ni velká rána. Podpora hejtmana Novotného je vysoká, navzdory neutěšené krajské politice a spolupráci s komunistickou stranou. V našem kraji tak přestává být podpora od komunistické strany cejchem. I zde se voliči naučili selektovat kandidáty a tzv. kroužkovat, je to vidět na výsledku ANO a komunistů. Karlovarský kraj je specifický svou velikostí volebního obvodu, tedy tím, že se zde rozděluje jen 5 mandátů, což v kombinaci s naším volebním systémem téměř znemožňuje získat křeslo v Poslanecké sněmovně menším stranám.