Unikátní 3D animaci, která názorně ukazuje vznik jedné z nejslavnějších vyhaslých sopek světa, se podařilo dokončit českým vědcům. V krátkém videu je vidět, nejen jak vypadalo okolí sopky před jejím výbuchem, ale i trojrozměrný model systému chodeb pod sopkou. Ty tu nechal před téměř 200 lety vykopat hrabě Kašpar Šternberk na popud básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga von Goetha. Data pro výrobu animace sbírali odborníci zhruba dva roky.

„Animace schematickým způsobem ve zkratce zobrazuje vývoj Komorní hůrky, styl její erupce, vylití lávového proudu, následnou mírnou erozi, a hlavně vyhloubení průzkumných štol,“ informoval vulkanolog Vladislav Rapprich z České geologické služby.

Štoly jsou umístěny trojrozměrně v tělese sopky. Do budoucna tak tato animace bude sloužit jako zdroj 3D modelů pro brožuru s rozšířenou realitou.

Podobné animace vytváří tým odborníků pro sopky, u kterých mají dobře popsaný vývoj. To obvykle navazuje na výzkum, který trvá kolem dvou let.

„V případě Komorní hůrky jsme vycházeli z mnoha poznatků, které již byly známé. Většina realizovaných měření ověřovala a upřesňovala umístění chodeb. Výjimkou jsou měření, především magnetometrie, která upřesnila rozsah lávového proudu. Tato láva je pak, v rozsahu ověřeném novými měřeními, v animaci zobrazena,“ vysvětlil vulkanolog.

A bylo něco, co odborníky zaskočilo?

„Ještě před přípravou animace nás trochu překvapil právě rozsah toho lávového proudu. Při vlastní přípravě jsme již pracovali se souhrnem informací, takže už nás nic nepřekvapilo,“ konstatoval Vladislav Rapprich.
Samotná animace zabere vědcům zhruba dva týdny až měsíc čistého času. Ale protože animátor mezitím dělá i jiné věci, tak se to někdy natáhne.

„Ne vždy začneme s prací na animaci hned po dokončení výzkumů, které samy o sobě trvají tak dva roky. Pokud by tedy nenastaly prostoje, a na výzkum a interpretaci dat by rovnou navazovala tvorba animace, tak můžeme uvažovat o přibližně 2,5 letech. V nejbližší době chystáme animaci Šemnické skály u Karlových Varů, pak se uvidí podle zájmu, podpory a nových výsledků výzkumu,“ poznamenal vědec.

Video bude pro veřejnost přístupné na Silvestra 31. prosince na kanále České geologické služby ve videoportále Youtube. Komorní hůrka u Chebu je první sopkou na světě, kde horníci před dvěma sty lety vykopali průzkumné štoly pro vědecké účely, aby tak potvrdili, že se opravdu jedná o sopku. Nyní je postupně znovu odkrývají geologové z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, ve spolupráci s dalšími odborníky, hydrogeology a vulkanology. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by se chodba pro veřejnost otevřít v příštím roce v létě.

„V příštím roce začnou poslední geologické práce v podzemí vyhaslého vulkánu, kdy bychom se měli dostat do hloubky kolem deseti metrů a délky zhruba kolem třiceti metrů, kde už bychom měli narazit na ztuhlé magma v podzemí. Pokud vše půjde, jak má, mohli bychom cestu pod zem pro veřejnost otevřít v létě 2019,“ dodal seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze.