Zlínské filmové ateliéry, ve kterých vznikla například slavná animovaná díla Karla Zemana nebo Hermíny Týrlové, mohou mít do budoucna velkou konkurenci. Na dvou soutěžních přehlídkách neprofesionální filmové tvorby totiž zazářila díla z Klubu filmařů při Domu dětí a mládeže v Chebu.

Mladí filmaři a animátoři se zúčastnili dvou soutěžních přehlídek neprofesionální filmové tvorby Zlaté slunce královédvorské a Juniorfilm ve Dvoře Králové.

Kromě inspirace si filmaři přivezli také druhé místo za film 'Vykoupení z basy Sova' a třetí místo za film 'Pan Brown'. Úplným vrcholem bylo čestné uznání s doporučením poroty k postupu do celostátního kola za animovaný film 'Animace Zalezsi.cz o.s.' „Za postup do celostátního kola za naši animaci jsme moc rádi," uvedla studentka Lada Wacková, která vede Klub filmařů a na tvorbě krátkého filmu se také podílela. „Nasnímat celý klip nám trvalo skoro celý den. Jsem ráda, že se dílo povedlo a že se lidem líbí," dodala.

Animace je k vidění v tomto odkazu na serveru Youtube: http://goo.gl/ZuO3a

Radost z druhého a třetího místa neskrývali také další členové filmařského klubu.

„Z úspěchu se radujeme a motivuje nás k dalšímu a lepšímu filmování," potvrdila své nadšení třináctiletá Míša Bílá. Ta společně s Milanem Jakubčíkem, Danielem Burešem a Antonínem Hesem oslavila dobré umístění svého týmu.