Podle jakých kritérií byste vybírali dětský letní tábor?

František Dočkal, 65 let, důchodce, Cheb.

Rozhodující je, v jakém prostředí se dětský tábor koná a na co je zaměřený. Přednost bych dal táborům sportovním nebo turistickým.

Renata Schmiedová, 34 let, prodavačka, Cheb.

Letní tábor vybírám podle doporučení svých kamarádů, kteří tam už dříve měli děti a tábor jim vyhovoval, nebo podle referencí na internetu.

Milan Rajkovič, 36 let, vlakvedoucí, Cheb.

Správný tábor by měl mít ´jméno´ a jeho vedoucí by měli být natolik zkušení, aby dokázali děti zabavit, vymyslet pro ně hry.

Pavla Hodinová, 36 let, na mateřské dovolené, Cheb.

Pro moje děti by mohly být zajímavé tábory zaměřené na přírodu nebo na tancování. Při výběru tábora dám také na zkušenosti známých.

Ibragim Kasimov, 51 let, skladník, Cheb.

Nejlepší jsou podle mě mezinárodní tábory, na které jezdí děti z celého světa a učí se tam cizí jazyky. Syna bych rád poslal na tábor do zahraničí.

Markéta Kubicová