„Starosta totiž svolává první jednání okrskových volebních komisí. Informaci o tomto setkání údajně zaslala mariánskolázeňská radnice i jednomu z našich delegátů. Jenže doklad o tom, že mu pozvánku zaslala, nemá, a to i přesto, že dotyčný má zřízenou datovou schránku, která se běžně pro úřední komunikaci používá,“ uvádí Matoušek. Dodává, že když se jejich delegovaný volební komisař nedostavil na schůzku, na kterou však nedostal žádnou pozvánku, tak ho bez jakékoliv snahy o další kontakt z komise vyškrtli a nahradili svým člověkem. "Toto jednání je samozřejmě protiprávní, a když jsme se chtěli bránit, na radnici v Mariánských Lázních nám úřednice sdělila, že obyčejná zásilka je dostatečná a ona nevidí důvod někoho kontaktovat jiným způsobem,“ pokračuje manažer hnutí ANO.

Starosta Mariánských Lázní záležitost považuje za úsměvnou. „Termíny školení a termíny podpisů účasti ve volebních komisích jsou vždy vyvěšovány na úřední desce. To je podle zákona a dohledatelné i v tomto případě. Navíc jako bonus v Mariánských Lázních rozesíláme upozornění také poštou. Dělalo se to takto vždy už dávno před nějakým hnutím ANO nebo Piráty a nikdy problémy nebyly,“ říká. „Na tomto systému jsme nic neměnili. Ve městě máme celkem 17 volebních okrsků a tedy 17 volebních komisí. Průměrně je 5 členů na komisi, takže celkem přes 80 lidí. Všichni ostatní to pochopili a přišli. Jestli se někdo přihlásí a pak nehlídá termíny a nevyzvedává si poštu, tak problém opravdu nebude systémový, ale individuální. Už pouze zcela úsměvně působí obvinění z nějaké "náhrady svým člověkem". Jednak jsme (Piráti) žádné naše zástupce po Mariánských Lázních ani nesháněli. Jestli v komisích nějací sedí, tak se přihlásili online centrálně do naší databáze, která tyto věci vyřizuje. A co je podstatnější, do složení volebních komisí opravdu nemluvím, protože na to ani nemám čas. To může starosta na vesnici s jednou okrskovou komisí, který si ty sousedy obejde. Já to při tom počtu nechávám na úřednících,“ vysvětluje starosta Kalina.

U klubovny Komunitního osvětového společenství v Chebu se konal radostný happening "Ptačí sněm" , a to ku příležitosti nedožitých 85. narozenin Václava Havla.
Poletující ptáci u lavičky Václava Havla připomínají jeho nedožitých 85 let

Volební komisař, který neobdržel pozvánku na schůzku volební komise se odvolal k ministerstvu vnitra. „Ministerstvo vnitra může potvrdit, že podnět obdrželo. S ohledem na zákonnou úpravu jej obratem postoupilo Krajskému úřadu Karlovarského kraje, neboť ten je podle volebního zákona oprávněn řešit stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce. Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy na úseku voleb sdělil krajskému úřadu svůj právní názor na danou záležitost. Pokud se delegovaný zástupce bez ohledu na důvody nedostaví na první zasedání okrskové volební komise, nemůže to být samo o sobě důvodem pro odmítnutí delegace a překážkou vzniku jeho členství v okrskové volební komisi. Starosta města nebo městský úřad by měl delegovaného zástupce kontaktovat přímo nebo prostřednictvím zmocněnce a dotázat se ho, zda jeho zájem o členství v komisi trvá. Pokud ano, měl by s ním dohodnout náhradní termín složení slibu,“ sděluje Lucie Fišarová z odboru voleb Ministerstva vnitra ČR.

Krajský úřad Karlovarského kraje uvedl, že se Městský úřad Mariánské Lázně při doručování pozvánky k jednání okrskové volební komise dopustil pochybení a nejednal v souladu s volebním zákonem, když nezaslal pozvánku do datové schránky delegovaného člena. "Krajský úřad Karlovarského kraje vyzve Městský úřad Mariánské Lázně dopisem k nápravě a ke složení slibu delegovaného člena (dopis odešel dne, 5. 10. 2021 pozn. red.). O tomto bude informován krajský manažer hnutí, který si podal stížnost,“ říká mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková.