„Jsem bohužel znechucen postoji vrcholných představitelů vlády, kteří neinformovali veřejnost o případných restrikcích, krizovém plánu, postupu v případě podzimní, druhé vlny. Spíše se obávám, že k jakékoliv přípravě na druhou vlnu bohužel vůbec nedošlo, že vláda zaspala,“ sdělil majitel antikvariátu. Provozovatele trápí postoj, kdy se vláda tváří, že první vlnu jsme zvládli, v létě jsme si užívali a teď se nám to bohužel vymklo z rukou.

„Existuje početná skupina lidí, kteří byli jarní koronakrizí poznamenáni fatálně a s nenadálou změnou své situace se potýkali celé léto ještě před druhou vlnou. Jedná se o drobné podnikatele, OSVČ a další. Tyto osoby byly donuceny zrušit své živnosti, zavřít své provozovny či musely například změnit své zaměstnání, které z ekonomických důvodů nebyly dále schopny vykonávat,“ posteskl si prodejce.

Antikvariát i přesto, že je uzavřen, může fungovat jako výdejna zboží. „Své podnikatelské aktivity dělím mezi fyzický prodej v obchodě a prodej přes internet. I v normální situaci se pohybuji na tenkém existenčním ledě a absence jedné z obou složek příjmů může být pro naši rodinu likvidační,“ upozornil.

„Budu se nyní snažit více apelovat i na naše stálé zákazníky z obchodu, aby nakupovali přes internet. Ovšem typ prodávaného zboží má svá specifika, je úzce spojen s místem, kde prodávám, orientací na turisty i na místní, kteří si rádi věci prohlédnou a pokochají se, než nakoupí. Obchod však i nyní může nadále fungovat v režimu výdeje internetových objednávek. Budu-li schopen dosáhnout na jakoukoliv podporu od státu či od města, požádám o ni,“ konstatoval Daniel Čihák.

„Na první příčku našich priorit samozřejmě patří zdraví a ohleduplnost vůči rizikovým skupinám. Z tohoto důvodu plně respektujeme veškerá nařízení vlády a budeme se jimi řídit. S ohledem na opětovné zmatečné vynášení restrikcí, protože nikdo z nás nebyl dopředu upozorněn na jakýkoliv jejich harmonogram dopředu, a s ohledem na působení vlády na veřejnost ve stylu výše uvedeného "psychologického" a následně i fyzického lockdownu, jsme nyní nuceni být pouze pasivními aktéry, kteří se přizpůsobují novým situacím. V důsledku více než půlročního trvání celé situace jsme pak dospěli k jistému chladnokrevnému krizovému managementu, kdy bohužel nemůžeme vykonávat naplno svou práci, nýbrž denně vyhodnocujeme, jak dlouho jsme ty které otěže schopni udržet podle mnoha stále se měnících faktorů," uzavřel majitel antikvariátu.