Nejnovější objevy v Klášteře Teplá prezentovali archeologové, kteří zde provádějí průzkum předcházejícími záchrannými pracemi na památce.

Veřejnost tak měla možnost podívat se do jindy uzavřeného království archeologů a do vytvořených sond. Dosud nejzásadnějším objevem je nález základů zatím neznámého kostela. „Zdivo pocházející z románského období jsme nalezli na velkém nádvoří asi osmdesát metrů od klášterního kostela,” vysvětlil vedoucí výzkumu Karel Nováček z katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzní.

Nález zdiva, které by mohlo být pozůstatkem sídla zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznaty, není ale jediným překvapením. O vzácné objevy není nouze. Odborníci při poslední prezentaci ukázali například středověkou studnu, která původně vedla do interiéru kláštera. „Samotné umístnění nasvědčuje tomu, že s největší pravděpodobností sloužila jako posvátná studna,” řekl archeolog Radek Široký.

Kromě toho už dříve objevili archeologové zbytky středověkých staveb nebo pozůstatky stavení, nedávno nalezli středověkou turbínu. Minulost kláštera premonstrátů přitom halí celá řada tajemství. „Z doby před barokní přestavbou máme minimum zpráv. Všechno dedukujeme z obecných poznatků, které máme o klášterech podobného typu,” dodal Nováček.