Přesně na to se ptala architektonická soutěž, kterou vyhodnocovali odborníci a zástupci města v chebském Kulturním centru Svoboda.

„Do soutěže bylo přihlášeno původně 89 návrhů, doručených je však 27. Z těchto pětičlenná komise vybrala tři nejzdařilejší," řekl starosta města Petr Navrátil. A tyto návrhy by mohly být zveřejněné v nejbližších dnech.

Návrhy vybírala komise složená ze zástupců města, architektů a členů Společnosti Petra Parléře, která patří k největším organizátorům architektonických soutěží u nás.

„Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na revitalizaci dominikánského kláštera s návazností na Jánské náměstí," sdělila mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková. „Cílem je rehabilitovat prostor této historicky hodnotné památky pro potřeby 21. století. Jako nejvhodnější náplň pro využití kláštera bylo vyhodnoceno přesunutí Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha do jeho prostor. Součástí řešení revitalizace kláštera je vhodné dotvoření přilehlé lokality."