Kolaudační řízení zatím nenabylo právní moci, ale až se tak stane, objeví se tu první sportovci 18. června.
Město přišla rekonstrukce vrchu Háj na 15 milionů korun, dalších 115 milionů dostalo z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Stavba nazvaná Revitalizace vrchu Háj trvala necelý rok. „V úterý 25. května se konala přejímka, kolaudační řízení bylo zahájeno ve čtvrtek 27. května. A až teprve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude sportoviště k dispozici veřejnosti. Malá slavnost, při níž dojde na tradiční přestřižení pásky a symbolické předání areálu veřejnosti, se uskuteční 18. června, odkdy budou jednotlivá sportoviště otevřena,“ informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Pod vrchem Háj bude k dispozici in-line dráha o celkové délce přibližně 1,4 kilometru, lezecká stěna, moderní hřiště s umělým povrchem na hry tradiční i netradiční, minigolf, petanque, stolní tenis, dětské hřiště, budova sloužící jako půjčovna sportovního náčiní, klubovna a tak dále.

„V rámci projektu se nechaly upravit historické přístupové cesty k rozhledně a areálu, je zde nové veřejné osvětlení, inženýrské sítě a nezapomnělo se ani na zeleň, rozšířili jsme stávající komunikaci od hřbitova až po dvě nová parkoviště, další parkoviště vyrostlo u hřbitova,“ doplnil Vrbata. „Už se těším jak malej kluk,“ řekl Adam Terner z Ašska.