První etapu přestavby mají v Aši již téměř u konce. A proto začalo město jednat o správci budovy. Tím se stala společnost Ašské lesy.

V průběhu stavby nastaly také komplikace se střechou, která byla kompletně napadena dřevomorkou.

„Během rekonstrukce bylo zjištěno rozsáhlé poškození střechy učiliště dřevomorkou, což si vyžádalo kompletní odstranění všech dřevěných částí střechy a jejich nahrazení novou konstrukcí bez dřevěných prvků," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Původně se přitom plánovalo, že se opraví pouze část střechy. Celkem tato komplikace navýšila cenu rekonstrukce o 1,5 milionu korun.

„Rekonstrukce Aritmy se skládá ze dvou oddělených zakázek. Jedna je zateplení a hydroizolace budovy za 5,8 milionu korun, na které město získalo dotaci. Druhou zakázkou je zřízení multifunkčního kulturního centra se dvěma sály, a to hudebním a divadelním, sociálním zařízením a klubem se zázemím za 7,5 milionu korun," poznamenal mluvčí.

Město se snaží správu nemovitostí, využívaných pro potřeby sportu a kultury, zastřešit pod jednu společnost.

„Ašské lesy postupně převzaly správu městské plovárny, tenisového areálu, sportovního areálu na vrchu Háj, lyžařského střediska, tělocvičen v Geipelově ulici a nově i areálu Aritmy," informoval mluvčí.

„Budu ráda, když Aš bude mít opět svoje kulturní centrum, které tolik postrádá," uvedla Věra Růžičková z Aše. „Pokud se povede dát ho co nejdříve do provozu, myslím, že to uvítají nejen lidé z Aše, ale i z dalšího blízkého okolí," dodala Růžičková.

Nový správce bude provádět běžnou údržbu objektů, rozsáhlejší úpravy dle požadavků kulturní obce po souhlasu vlastníka, tedy města, a zároveň má za úkol zajistit výběr provozovatele hudebního klubu. „Na správu kulturního centra je pro letošní rok rozpočtována částka 500 tisíc korun," dodal Vrbata.