Stavebníci nyní intenzivně pracují na přebudování celé střechy. Ta byla celá prolezlá dřevomorkou. Hotovo by mělo být na začátku příštího roku. Rekonstrukci bývalého učňovského střediska v Kostelní ulici se dělníci věnují již více než tři měsíce.

„Rekonstrukci Aritmy vítám," uvedl Jiří Novák z Aše. „Aši už dlouho chybí kulturní centrum, kde by se mohly konat koncerty, divadelní představení. Doufám, že díky tomuto kulturnímu centru se zas podaří obnovit kulturní život na Ašsku," dodal Jiří Novák.

„Během realizace bylo zjištěno rozsáhlé poškození střechy dřevomorkou, což si vyžádalo kompletní odstranění všech dřevěných částí střechy a jejich nahrazení novou konstrukcí bez dřevěných prvků," řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Rekonstrukce Aritmy se skládá ze dvou oddělených zakázek. Jedna je zateplení a hydroizolace budovy za 5,8 milionu korun, na které město získalo dotaci. Druhou zakázkou je zřízení multifunkčního kulturního centra se dvěma sály, a to hudebním a divadelním, sociálním zařízením a klubem se zázemím za 7,5 milionu korun. „Celková výměna střechy navýší cenu rekonstrukce o 1,5 milionu korun," vyčíslil starosta města Dalibor Blažek. Termín dokončení je 31. března 2014.