„V současné době už měl být znám zhotovitel pro první etapu a mělo se připravovat zahájení stavby. Rada města ale na mimořádné schůzi v prosinci 2018 výběrové řízení zrušila. Částka, o kterou si za realizaci v aukci řekla vítězná stavební společnost, přesahovala výrazně limit určený na tuto stavbu v rozpočtu města. Zahájení prací se předpokládalo od 1. března 2019, nejzazším termínem ukončení stavby byl 15. prosinec 2020,“ sdělil.

„V současné době se proto přepracovává projektová dokumentace. Vzniknout má technologicky levnější varianta, která by zachovala většinu zamýšlených staveb. Výraznou slevou, až kolem 10 milionů korun, může být použití štípané dlažby namísto řezané, jak bylo v původním projektu, a také levnější dodavatel mobiliáře. Radnice chce opakované výběrové řízení vyhlásit co nejdříve,“vysvětlil mluvčí.

Předmětem zakázky bude nadále například rekonstrukce kamenného mostku z roku 1724. Jedná se o nejstarší stavbu ve městě, takže oprava této státem chráněné památky se bude provádět podle restaurátorského záměru a pod dohledem památkářů.