Do schválené obecně závazné vyhlášky se nyní podařilo nově zakomponovat smluvní vztah města Aš a společnosti Pragonet trade, s.r.o., Praha. Ten umožní v prostorách, kde uvedená společnost provozuje sběrnu druhotných surovin, zřídit nové sběrné místo odpadu. Vyhláška tak rozšiřuje systém odpadového hospodářství v Aši do dvou lokalit sběrného dvora, který provozují Ašské služby v Hedvábnické ulici, a do výkupny druhotných surovin společnosti Pragonet v Mokřinách za nádražím.

„Společnost Pragonet trade bude ve svém zařízení odebírat stejné komodity jako Ašské služby. Kromě toho, že se otevřením druhého sběrného dvora zlepší dostupnost této služby, předpokládá se také, že dojde k nárůstu objemu odebíraných komodit a tím i ke zlepšení čistoty města," uvedl tiskový mluvčí Aše Milan Vrbata. Ašská radnice se neustále snaží najít prostředky, jak město zbavit nepořádku, který se zde vyskytoval jako v jiných městech. Proto kromě nově vzniklých sběrných míst již několik let funguje ve městě tříděný sběr odpadů z domácností. Do tohoto systému se každým rokem přihlašuje stále více lidí. „Například vytříděného plastu bylo za období od listopadu 2014 do května 2015 dohromady 3,52 tuny a papíru 11 tun."