„Vznikla, aby zmapovala situaci ve městě především z hlediska přílivu sociálně slabých obyvatel přicházejících z vnitrozemí České republiky i ze zahraničí,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

S touto problematikou souvisí skupování levných nemovitostí hlavně mimoašskými vlastníky. Právě to slouží k takzvanému obchodování s chudobou, sestěhovávání sociálně slabších a vzniku vyloučených lokalit. „Možné problémy u těchto nemovitostí vidíme například v souvislosti s nakládáním s odpady, se záškoláctvím, ve vandalismu a také v tom, jestli tato obydlí vůbec splňují podmínky k bydlení či nikoliv,“ uvedl starosta Aše Dalibor Blažek. „Sociálně slabé spoluobčany odtud nechceme vyhánět, ale chceme, aby se chovali podle běžných norem. A starousedlíci tak nebyli vystavováni nevhodnému chování a neměli strach vycházet ze svých domovů,“ řekl starosta.

Jedním z možných opatření je, že by město tyto nemovitosti získalo do vlastnictví, objekty opravilo a následně pronajímalo. Detaily budou v následujícím období projednávat orgány města. Bezpečná Aš má za sebou už několik jednání. Na tom posledním se hovořilo o možnosti spolupráce s úřadem práce. Vedení Aše se chce zaměřit také na to, zda v kasinech nehrají lidé pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi. „V případě zjištění takového případu budeme žádat úřad práce o výplatu dávek ve formě stravenek,“ dodal mluvčí.