„Střelnici město Aš získalo převodem od Hotelů a restaurací na počátku 90. let, zastupitelstvo města budovu tehdy zakrátko prodalo," popsal mluvčí ašského městského úřadu Milan Vrbata. A vypadalo to slibně, nový vlastník sokolovská společnost začal do objektu investovat. Firma se ale rozdělila na dvě části a Střelnice se stala předmětem soudního sporu. Začalo období jejího chátrání, které trvá prakticky dodnes.

„Dalším vlastníkem se stal vietnamský podnikatel, který zamýšlel budovu zbourat a místo ní a na přilehlém parkovišti postavit supermarket. Zastupitelstvo města se tehdy rozhodlo budovu zachránit a za pět milionů korun ji odkoupilo," popsal mluvčí.

Objekt pak měl zachránit projekt Domu česko-německého přátelství a spolupráce, město ale nezískalo dotaci. Nevyšly ani další plány a nyní nemovitost vlastní městská společnost TEBYT AŠ, která se stará o nebytové prostory, byty města a ostatní nemovitosti. „Nyní rada města ve funkci valné hromady společnosti TEBYT AŠ schválila návrh společnosti na prodej budovy. TEBYT AŠ záměr prodeje už zveřejnil. Cena z odhadu je 8,5 milionu korun (bez DPH). Za tuto cenu navýšenou o cenu projektové dokumentace bude objekt k prodeji nabízen," dodal Milan Vrbata.