Město Aš zpřísnilo podmínky při udělování souhlasu s poskytnutím doplatku na bydlení. Chce tak předejít tomu, aby se v ašských ubytovnách vyskytovali lidé, kteří nemají žádný vztah k práci. Cílem přísnějšího přístupu je i omezit nepřizpůsobivé přistěhovalce z různých koutů České republiky.

„Od května úřady práce písemně žádají obce o souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení pro jednotlivé osoby bydlící v dlouhodobé ubytovně nacházející se v katastrálním území dané obce," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Souhlas nařizuje změna zákona o pomoci v hmotné nouzi. O nové povinnosti obce informovala dopisem ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Udělení či neudělení souhlasu je považováno za závazné stanovisko, které lze přezkoumat.

„Rada města Aš ve snaze nepostupovat diskriminačně stanovila jasné podmínky, které jsou dle jejího mínění v zájmu našeho města, jež se nechce stát městem cílovým pro sociálně slabé, migrující po celé České republice a zejména do měst při státní hranici, s objekty vhodnými pro zřízení ubytovny," podotkl mluvčí.

Podmínky, za kterých člověk dostane od města doplatek na bydlení, jsou následující. Žadatel je trvale hlášen v Aši, či jeho správním obvodu po dobu minimálně 12 měsíců. Musí doložit, že byl zaměstnán v uplynulých 12 měsících minimálně 6 měsíců, což se netýká příjemců starobních a invalidních důchodů. A posledním bodem je, že žadatel není dlužník města Aše. V případě výjimky bude rozhodovat rada města.

„Připadá mi nesmyslné poskytovat někomu něco absolutně zadarmo. Pod tímto termínem mám na mysli i pouhé projevení snahy něco udělat, něco si odpracovat," sdělil starosta Dalibor Blažek.

„V současnosti jsem obdržel jedenáct žádostí, kde mě lidé žádali o doplatek na bydlení, a z nich neprošla ani jedna stanovenými podmínkami," konstatoval starosta.

Práci radnice komplikuje i fakt, že úřad práce městu neposkytuje informace o tom, zda někdo z občanů pracoval či nikoliv, a to kvůli ochraně osobních údajů.

„Nemáme problém poskytnout doplatek na bydlení těm, kteří nám ve městě například pomohou s veřejně prospěšnými pracemi. Jednoho bezdomovce jsme tu již měli, který odvedl v Aši mnoho práce a za to mohl v klidu bydlet v ubytovně," dodal starosta.