Co není v zákoně, musí upravit vyhláška. Zastupitelé Aše tak schválili novou vyhlášku O lokalizaci míst a časovému omezení hazardních her. Vymezuje, kdy, kde a za jakých podmínek se smí provozovat výherní hrací přístroje a časově omezuje provoz již povolených výherních hracích přístrojů.

Paragraf 17 zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách uvádí, že výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče.

Změna zakazuje videoterminály

Nově vydaná vyhláška zaznamenala několik změn, navazujících na nový zákon o loteriích. „Je v ní zapracovaná regulace videoterminálů, což dříve nešlo, neboť to určovalo ministerstvo financí,“ informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Město tak reagovalo na nový zákon velmi rychle a určilo, že tato zařízení, videoterminály, jsou zakázána na celém území města s výjimkou objektu kasina v ulici Gustava Geipela. Na dodržování vyhlášky, která začne platit 21. června, budou dohlížet městští policisté.

"Kontrola dodržování vyhlášek patří k běžné činnosti strážníka, proto se bráním zvláštním akcím na kontrolu heren,“ uvedl velitel městské policie v Aši Richard Kosík s tím, že nejprve musí nová vyhláška vejít v povědomost lidí. „Při kontrole musíme vždy posoudit, zda došlo k úmyslnému či neúmyslnému porušení této normy.“

Rozrostl se seznam ulic se zákazem

Povolené výherní hrací přístroje smí být v provozu od pondělí do pátku od 10 do 22 hodin, v době pracovního klidu, tedy o víkendu, a ve svátky je tato doba od 10 do 24 hodin. Mimo vyhrazenou dobu je jejich provozování zakázáno. „Došlo také k rozšíření území o několik ulic, kde je zákaz provozování výherních hracích automatů,“ doplnil Vrbata. Nedílnou součástí vyhlášky je mapa s lokalitami. Zájemci ji najdou na úřední desce města Aš.