Město Aš prohrálo soudní spor se společností Geosan Group o oprávněnost čerpání bankovní záruky a náklady na soudní jednání. Musí tak společnosti vrátit bankovní záruku přesahující osm a půl milionu korun s příslušenstvím, soudní poplatek za řízení před prvním stupněm ve výši 343 080 korun a náklady právního zastoupení Geosanu přesahující částku jeden milion korun.

Bankovní záruka ve výši osmi milionů korun činí deset procent z celkové ceny díla a byla určena na odstranění nedodělků a závad.

„Aš čerpala záruku i přesto, že Geosan své povinnosti splnil,“ uvedla mluvčí společnosti Vlasta Končelová.

V Hlavní ulici bylo v roce 2005 zkolaudováno 94 nových bytů. Hned první zimu ale do domů zateklo a město zhotovitele upozornilo na závady ve střeše. Ty ovšem stavební firma neuznala s tím, že se jedná o závady způsobené nešetrným úklidem střechy. Protože se obě strany nemohly dohodnout, nechaly si vypracovat znalecké posudky. Ty se vzájemně rozcházely.

„Spodní vlhkost, to je vlastně špatně udělaná izolace, tu uznal Geosan jako závadu a snaží se ji odstranit, částečně úspěšně, částečně méně úspěšně,“ vysvětlil už v roce 2008 starosta Aše Dalibor Blažek. „Druhá velká závada je nekvalitně udělaná střecha, což Geosan jako reklamační závadu neuznal,“ řekl. Podle dodavatele je prý příčinou potíží neodklízení sněhu ze střechy. „Abychom ty lidi, kteří tam bydlí a investovali poměrně značné částky, nenechávali v problémech po dobu, než proběhne soud s Geosanem, rozhodli jsme se, že do opravy půjdeme sami,“ sdělil tehdy starosta. „Na to, abychom mohli opravu realizovat, jsme v souladu se smlouvou o dílo na náš účet stáhli bankovní záruku ve výši osmi a půl milionu korun, nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci, protože jsme nechtěli opravovat střechu pouze místně,“ dodal Blažek.

„Smluvní vztah byl po předání díla s ohledem na vzájemné nároky obou stran vypořádán uzavřením dohody o narovnání z března 2007,“ píše se ve vyjádření stavební společnosti.

Geosanu dal za pravdu postupně okresní i krajský soud, po dovolání města Nejvyšší soud sice případ vrátil, Krajský soud v Plzni ale znovu rozhodl ve prospěch Geosanu.

Současně s tímto sporem zahájilo město Aš v listopadu 2008 soudní řízení o zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 222 000 korun. Okresní soud v Kolíně žalobu zamítl, odvolací soud v Plzni tento rozsudek potvrdil a o dovolání města Aš dosud nebylo rozhodnuto.

Zároveň probíhá žaloba o zaplacení částky představující část nákladů vynaložených na opravu vad zmiňovaného díla ve výši 610 353 korun. Žalobu však právní zástupce města podal k věcně nepříslušnému soudu, a o příslušnosti soudu tak rozhodne Vrchní soud v Praze. Do třetice pak město Aš podalo žalobu, kterou se domáhá bezplatného odstranění vad. V této věci nebylo zatím nařízeno jednání.
Soudní spory tak ještě na nějakou dobu zaměstnají všechny strany.