Sportovci na Ašsku se mohou začít radovat. Přípravné práce na prodloužení doubravské cyklostezky na Ašsku pokračují. I když nejsou celkové náklady zatím vyčíslené, město již uspořádalo výběrové řízení na zhotovitele vyhledávací studie. Tato cyklostezka má propojit Doubravu s prameništěm Bílého Halštrova.

„Úkolem zhotovitele studie bude vyhledání vhodné varianty umístění komunikace," informoval Milan Vrbata, tiskový mluvčí ašské radnice. „Podmínkou je, že v maximální míře bude stezka oddělena od silniční dopravy a pokud možno se také vyhne soukromým pozemkům. Vítěz výběrového řízení bude zveřejněn až po schválení v radě města," poznamenal mluvčí.

Aš zadala vypracování dvou variant, kudy cyklostezka povede. V první variantě bude mířit cyklostezka podél silnice z Doubravy do Aše a poté k prameni potoka. V druhé variantě bude stezka částečně kopírovat potok od Doubravy až k prameništi. Cyklostezka má navázat na část trasy z Doubravy do německého města Oelsnitz, která byla vystavěná v roce 2013. Předpokládá se, že vlastní stavba připravovaného úseku bude součástí společného dotačního projektu s německým okresem Vogtland. Jedna ze současných přeshraničních cyklostezek propojuje Aš s bavorskými městy Selb a Wunsiedel. Představuje návštěvníkům historii, přírodu a památky. Na bývalé trati se zachovalo hodně mostů a podle toho dostala název Mostní stezka. Byla vybudována v roce 2011 a vede z vesnice Mokřiny na Nový Žďár. Odtud vede ke státní hranici s Německem.

Potok Bílý Halštrov pramení u Výhled, územím České republiky protéká v délce 11 kilometrů a u Doubravy Česko opouští. Po 250 kilometrech se vlévá do řeky Saale.

Radek Wunderlich