Buď nová komunikace v ulici Gustava Geipela za 15 milionů, nebo v Šaldově a Janáčkově za téměř stejné peníze. To je dilema, které se týká plánu investic na rok 2016 v Aši. Řešení mají najít správci inženýrských sítí. Zatímco ulice Gustava Geipela je kompletně přichystaná včetně dohod se síťaři, u Šaldovy a Janáčkovy záruky, že se sítě před rekonstrukcí nebo v jejím průběhu vymění, v tuto chvíli nejsou.

„Komunikace v ulici Gustava Geipela je v majetku města Aš, Šaldova a Janáčkova patří Karlovarskému kraji. Na to, abychom zainvestovali obě akce, na příští rok prostředky nejsou," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Aš by se na Janáčkově a Šaldově podílela investicí do nových chodníků, parkovacích zálivů a veřejného osvětlení. Na křižovatce Janáčkovy a Šaldovy, která je svými rozměry a tvarem pro motoristy značně nepřehledná, má vzniknout kruhový objezd.

Po poslední schůzce, která se kvůli opravě Janáčkovy a Šaldovy ulice v Aši konala, vyšlo najevo, že v případě uskutečnění těchto staveb, je se zahájením stavby počítáno v dubnu 2016, doba realizace je plánována na asi šest měsíců.

„Stavba by se prováděla za úplné uzavírky rekonstruovaných ulic. Jasno bude do konce prosince letošního roku. Tehdy investor, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, městu Aš sdělí, zda správci zajistí úpravy sítí včas. Těmito správci jsou Chevak, RWE, O2, Ašské služby a ČEZ," vyjmenoval mluvčí ašské radnice.

Ulice Gustava Geipela je jedna z nejstrmějších v Aši, dlouhá je necelých 400 metrů a prakticky po celé délce je vydlážděná dlažebními kostkami.

„Jedná se o frekventovanou komunikaci, která navazuje na výjezd z města k hraničnímu přechodu do Německa po ulicích Okružní a Selbské. Už jsme informovali, že namísto kostek je zde počítáno s povrchem z asfaltu," konstatoval mluvčí.