Zastupitelstvo Aše schválilo prodej bytových jednotek, které ještě jsou v majetku města. Jedná se asi o 600 bytů.
Základní cena jednoho metru čtverečního činí 1 700 korun, k výsledné ceně ovšem město připočte investice do oprav objektů a také stáří domů. Dělítkem bude rok 1970.

U domů, které jsou starší, odečte město při prodeji dvě procenta z ceny za každý rok stáří. Pokud by ale tímto způsobem postupovalo naopak, to znamená, že by u mladších domů přičítalo dvě procenta za rok, vyšplhala by se cena domů postavených v osmdesátých letech poměrně vysoko.
„Zastupitelstvo rozhodlo, že nahoru přičítat nebudeme,“ informoval starosta Aše Dalibor Blažek. „Započteme jen investice – plastová okna, opravy balkónů, zateplení.“

Cenové rozmezí pro prodej se pohybuje mezi 1 400 korunami až 3 200 korunami. Cena bude stanovena pro každý dům zvlášť. V letech 2008 a 2009 se bude prodej týkat bytů v ulicích Dlouhá, Hlavní, Karlova, Dobrovského, Nemocniční, Neumannova, Příbramská a Tylova. Do budoucna počítá město s tím, že si ve svém majetku ponechá jen 200 bytů, z čehož je stovka v domě s pečovatelskou službou.