Další krušná zima čeká nájemníky nových bytů v ašské Hlavní ulici. Byty byly zkolaudované v roce 2005 a hned první zimu do nich zateklo.
Město okamžitě upozornilo zhotovitele, jímž je firma Geosan, na závady na střeše. Jeho odpovědí bylo to, že se jedná o poškození střechy nešetrným úklidem sněhu.

„Nechali jsme zpracovat znalecký posudek, který konstatoval špatnou technologii,“ uvedl starosta Aše Dalibor Blažek.
„Podle nezávislého odborníka zavinilo zatékání nešetrné a neodborné odstraňování sněhové pokrývky ze střechy,“ oponoval mluvčí firmy Geosan Group Martin Poláček.

„Už od počátku nás bohužel provázejí neustálé problémy. Nechali jsme udělat další posudek, který odhalil dokonce i špatné tepelné izolace, takže voda, která zatéká do bytů, může být i vzlínající kondenzát,“ doplnil Blažek. „Dodavatel uznal jen některé závady.“
Vzhledem k tomu, že problém se střechou nechce zhotovitel řešit, rozhodlo se město shromáždit podklady pro výběrové řízení na rekonstrukci celé střechy. Tu chce město zadat jiné firmě.

„Další závadou je na těchto domech vzlínání spodní vlhkosti. Tuto sice zhotovitel uznal a na jaře se pokusil o její odstranění, ale ve svém úsilí nebyl úspěšný. Pokud nepřistoupí k tomuto problému zodpovědněji, bude město postupovat stejným způsobem jako u střechy,“ poznamenal Blažek.
Oprava střechy by se mohla uskutečnit na jaře příštího roku. Výběrové řízení město vypíše v zimě.

Bude se jednat o závažný stavební zásah do objektu, který si zřejmě vyžádá demontáž sádrokartonů v bytech pod střechou a opravu zateplení a parotěsné zábrany. Oprava bude financována z desetiprocentní pozastávky z celkové ceny díla. Je to asi osm milionů, které jsou deponovány u banky.
„Město Aš podepsalo s Geosanem dohodu o narovnání, v se firma Geosan zavázala odstranit nedodělky a závady z přejímacího protokolu, což učinila. Odstranění bylo kryto bankovní garancí, na jejíž čerpání nemá podle našeho názoru město nárok,“ vyjádřil se Poláček.
„Všichni lidé v posledním patře tím budou postiženi,“ řekl Blažek.

„Mě je samozřejmě líto těch lidí, kteří tam bydlí a nemůžou za to,“ poznamenal Poláček.
Stavba stála město Aš zhruba 85 milionů korun.
Dokončena byla v roce 2005 a byty, na něž nájemníkům přispěl stá, budou lidé splácet dvacet let.
Poté přejdou do jejich osobního vlastnictví.