Tradičním historickým slavnostem ´Ašské císařství´ patřila v sobotu nejen zahrada muzea, ale vlastně téměř celé město. Úderem desáté hodiny dopolední vyrazil průvod vedený sličnými tanečnicemi na svou cestu městem. Program pak pokračoval na zahradě muzea ukázkami historického šermu nebo lidových řemesel.