Rekonstrukce Hlavní ulice v Aši by měla letos vstoupit do své poslední etapy. Uskuteční se od 5. do 31. srpna a městskou pokladnu přijde samotná ulice na devět milionů korun. Další tři a půl milionu spolkonou další věci okolo.
Rekonstrukci vozovky financuje a realizuje Karlovarský kraj, zbytek město Aš.

Jde o rekonstrukci průtahu silnice II/216 městem Aš (část Hlavní ulice a ulice Saská), která navazuje na III. etapu stavby před Goethovým náměstím a končí v křižovatce ulic Saská a Purkyňova.

„Stavba v sobě zahrnuje úpravu vozovky, přestavbu jedné úrovňové křižovatky a výstavbu nové okružní křižovatky,“ uvedl mlučí ašské radnice Milan Vrbata. „Jedná se také o vybudování čtyř zálivů autobusových zastávek a úpravy napojujících se komunikací a vjezdů na pozemky. Součástí stavby jsou i rekonstrukce a úpravy komunikací pro pěší, rekonstrukce odvodnění, veřejného osvětlení, přeložky podzemních inženýrských sítí a úprava veřejné zeleně,“ doplnil Vrbata. Například Moravská ulice bude na Hlavní napojená kruhovým objezdem.

Délka úseku, o který se jedná, je asi 0, 78 kilometru a město zároveň počítá s úpravou Goethova náměstí.
„Naším cílem je vrátit náměstí podobu klidového místa,“ poznamenal starosta Aše Dalibor Blažek.
To by mimo jiné podle něj znamenalo výstavbu polyfunkčního bloku ve tvaru podkovy a omezení dopravy.
Práce provede stejná firma, která rekonstruovala Hlavní ulici v předchozích etapách.

„Pokud se to dotáhne, skončí tím letos pro město rekonstrukce Hlavní ulice. Dál už bude pokračovat kraj,“ dodal starosta.
Náklady se vyšplhají na 12,5 milionu korun. „To jsou náklady na veřejné osvětlení, chodníky a zeleň a napojení místních komunikací,“ uvedl starosta.
„Je zřejmé, že uzavírka nejdůležitější komunikace v Aši způsobí nemalé dopravní problémy,“ poznamenal mluvčí radnice Milan Vrbata.
Uzavírky totiž přinesou objížďky a zatížení řady ulic.

Objízdné trasy byly stanoveny takto:

Směr na Hranice:
Okružní – Studentská – Na Stráni – Republikánská - Purkyňova (objízdná trasa pro autobusy, osobní a nákladní automobily). V ulicích Na Stráni a Republikánské bude umístěno dopravní značení „zákaz zastavení“.

Směr Od Hranic:
U čističky odpadních vod se odbočí doprava do Krásné, poté na Okružní (doprava bude v úseku od čističky k odbočce k Sokolovně v Krásné odspoda zjednosměrněna.

Autobusové zastávky:

Zastávka u garáží (ul. Saská u garáží) bude přemístěna do ulice Purkyňova.
Zastávka Aš – sídliště (nám. Goethovo) bude zrušena a místo ní bude sloužit zastávka Aš kino (Masarykovo nám.).

Uzavírka byla stanovena na období od 1.6.2008 do 15.10.2008.
„Žádáme tímto zejména motoristickou veřejnost o pochopení. Je zřejmé, že uzavírka tohoto úseku přinese nemalé problémy (uzavírka zaslepí ulici Moravskou, Hedvábnickou, Karlovu, Slovanskou a Studentskou), zejména než si řidiči na tuto změnu zvyknou,“ poprosli Vrbata. „Aby bylo ulehčeno výjezdu ze sídliště v Karlově ulici, bude vybudováno provizorní propojení (po dobu stavby) mezi Karlovou a Hlavní ulicí v proluce pod městskou knihovnou. Propojení bude jednosměrné z Karlovy na Hlavní ulici.“

Pod budovou radnice by měl také vzniknout nový kruhový objezd.
„Zvýšená hustota průjezdu kamionů okolo našeho domu od vstupu do Schengenu způsobuje, že se při průjezdu kamionu rozklepou okna,“ poznamenal na webových stránkách města Petr Popule. „Nevím, proč nejezdí kamiony po obchvatu.“

Starosta Aše Dalibor Blažek se pokouší situaci řešit.
„Problém je, jak těmto tranzitním průjezdům zabránit. Silnice jsou určeny jak pro osobní, tak i pro nákladní automobily a omezit průjezd tonáží by znamenalo omezení i pro místní firmy,“ odpověděl tazateli.

„My se budeme snažit nějakým způsobem vytěsnit nákladní tranzitní dopravu na Okružní ulici, případně na obchvat a k tomu můžeme použít jedině kruhák. Otočí auta tak, aby mohla vyjet. Jinak se zde kamion nevytočí,“ podotkl starosta.
„Aš je problematická tím, jak je kopcovitá,“ dodal na adresu dopravní situace ve městě.

Potíže ale způsobuje i dopravní značení před Aší, které je mnohým německým řidičům nesrozumitelné.
„Šipka, která má posílat auta přímo na Selb, je směřuje do Aše. Ten problém tkví v tom, že v SRN jsou označníky za křižovatkou a u nás před ní. Šipka na Selb je sice před nájezdem na obchvat, ale v bezprostřední blízkosti odbočky do Aše, takže ukazuje směr přímo do města.“
Jak podotkl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata, současné značení je sice v souladu se zákonem, ale mate německé řidiče kamionů.
„Budeme hledat řešení. Musíme najít takové, které bude podle zákona, ale zároveň srozumitelné pro všechny,“ uvedl mluvčí.