Rekonstrukce Hlavní ulice v Aši by měla letos vstoupit do své poslední etapy. Uskuteční se od 5. do 31. srpna a městskou pokladnu přijde na devět milionů korun.
Rekonstrukci vozovky financuje a realizuje Karlovarský kraj, zbytek město Aš.

Jde se o rekonstrukci průtahu silnice II/216 městem Aš (část Hlavní ulice a ulice Saská), která navazuje na III. etapu stavby před Goethovým náměstím a končí v křižovatce ulic Saská a Purkyňova.

„Stavba v sobě zahrnuje úpravu vozovky, přestavbu jedné úrovňové křižovatky a výstavbu nové okružní křižovatky,“ uvedl mlučí ašské radnice MilanVrbata. „Jedná se také o vybudování čtyř zálivů autobusových zastávek a úpravy napojujících se komunikací a vjezdů na pozemky. Součástí stavby jsou i rekonstrukce a úpravy komunikací pro pěší, rekonstrukce odvodnění, veřejného osvětlení, přeložky podzemních inženýrských sítí a úprava veřejné zeleně,“ doplnil Vrbata. Například Moravská ulice bude na Hlavní napojená kruhovým objezdem.

Délka úseku, o který se jedná, je asi 0, 78 kilometru a město zároveň počítá s úpravou Goethova náměstí.
„Naším cílem je vrátit náměstí podobu klidového místa,“ poznamenal starosta Aše Dalibor Blažek.
To by mimo jiné podle něj znamenalo výstavbu polyfunkčního bloku ve tvaru podkovy a omezení dopravy.
Práce provede stejná firma, která rekonstruovala Hlavní ulici v předchozích etapách.
„Pokud se to dotáhne, skončí tím letos pro město rekonstrukce Hlavní ulice. Dál už bude pokračovat kraj,“ dodal starosta.