Do nových bytů v ašské Hlavní ulici zatéká a zřejmě ještě dlouho bude. Stavbu dostavěla a předala městu v roce 2005 firma Geosan group. Hned první zimu však nájemníci trpěli, neboť poškozenou střechou jim zatékalo do bytů.

Zhotovitel stavby ovšem tvrdil, že se jedná o poškození střechy nešetrným úklidem sněhu a závadu, na kterou jej město upozornilo, neuznal.
Kamenem úrazu se ve sporu město Aš versus Geosan group stala bankovní záruka ve výši osm milionů korun. Tato částka činí deset procent z celkové ceny díla a je určena na odstranění nedodělků a závad. Město požádalo banku o její uvolnění a hodlá ji použít na zaplacení oprav.
Vedle toho ještě běží zhotoviteli pokuta za neodstranění závad v záruční době. Jednání, které mělo vést k dohodě, ovšem nepřineslo žádné výsledky. Město navrhlo Geosanu, že pozastaví penále, začne–li s opravami, a poté že budou dále vyjednávat.

S tímto návrhem firma nesouhlasila a požaduje po městu, aby jim pokuta nebyla účtována vůbec.
Podle mluvčího firmy Geosan group jedná město Aš v rozporu s uzavřenou dohodou o narovnání i právními normami. „Již několikrát jsme upozorňovali město Aš, že bankovní záruka zajišťuje splnění povinnosti naší společnosti spočívající v odstranění vad a nedodělků z protokolu, který byl pořízen v roce 2005 z přejímacího řízení díla,“ uvádí Martin Poláček. „Vady a nedodělky byly společností odstraněny a to bylo městem Aš potvrzeno.“
Podle něj tedy nemá Aš na čerpání bankovní záruky nárok a měla by ji vrátit.

Starosta Aše Dalibor Blažek trvá na svém. „Geosan by měl především podniknout kroky k tomu, aby odstranil závady na domě,“ říká.
„Ta bankovní záruka je určena na opravy vad a nedodělků. Byla uložena v bance do 31. 12. 2007. Také proto jsme požádali o její uvolnění, aby nepropadla. Skutečně ji nechceme použít k vylepšení městského rozpočtu.“ Na opravu domu nechává v současné době město vyhotovit projekt.
„Počítám, že do konce ledna bude hotový a pak vyhlásíme výběrové řízení s pevně stanovenými podmínkami a rozsahem prací,“ dodává starosta.
Do té doby má Geosan šanci závady odstranit, případně se může přihlásit do výběrového řízení. Vzhledem ke sporům mezi firmou a městem to však vypadá, že konečné slovo bude mít až soud.