… Nezlomí mě …


Vážení spoluobčané, novináři, příznivci, kritici.


Od 1.října 2006 jsem ve funkci a službě jako „generální dodavatel kulturních pořadů pro město Aš“. Co mohu po roce říci ktéto etapě svého života?


Dalo mi to mnoho zkušeností, nejen pracovních, ale především lidských. To, že „v nouzi poznáš přítele“ a „doma není nikdo prorokem“ víme všichni. Ale také to, že „když kapka vody bude stále kapat na kámen, udělá do něj důlek“. Čas, který je mi vyměřen na zkušenou je tak krátký, abych mohla tak akorát zamést špínu a nepořádek nahromaděný za minulé roky, vyřešit zdánlivě neřešitelné (a dlouho tak i propagované) a pouze naznačit, kam by se vše mohlo a mělo ubírat. Člověk je tvor učenlivý, dá na osobní zkušenost a prožitek, o kterém se musí několikrát přesvědčit „na vlastní kůži“. Pokud mají lidé zafixováno zlet minulých, že AKS je špinavá ratejna, kde není rozumět jedinému slovu ani co vidět, těžko je přesvědčím o opaku. Pouze když uslyší od známých, kteří sebrali odvahu (nebo to byla zvědavost) a přišli na některý zpořadů, jaký to byl neopakovatelný zážitek a že je to opravdu o něčem jiném. Ale uvěří tomu, když zjiné strany slyší a čtou kritiku od představitelů našeho města, kteří bez této osobní zkušenosti setrvávají neustále vminulosti? Není vtom právě záměr, aby mně bylo dokázáno, že „to prostě tady nejde“, aby mě nakonec zlomili? Jsou to pouze spekulace na základě pár „uniklých“ informací či dojmu zcelé této „spolupráce“ směstem.


Ohledně financování kultury zprostředků dotace města musím říci, že tyto jsou dostačující sotva na pokrytí nákladů sbudovou a platů zaměstnanců. Kdybych neměla své další aktivity mimo území Aše a své sponzory, těžko bych přežila do dnešních dnů. Věřte – nevěřte. Vše je však interpretováno opět jinak.

Co mi to vzalo? Srdce – mám toto město opravdu ráda a bolí mě, když vidím, že skupina lidí, kteří se tváří, že jim jde o dobro města, chce mít pouze „kontrolu“ nad veškerým vývojem bez touhy po profesionálním řešení. Doufám, že osobní rozpory vtéto rovině nemají místo. Zdraví – vtouze, aby pohoda, harmonie a klid vmém okolí byly stále přítomny, vstřebávám všechny negace – a není jich málo – do sebe. To se samozřejmě musí někde projevit. Čas – který bych mohla věnovat něčemu jinému, než mlácením hlavy o zeď, kterou stejně nepohnu. Ideály – se kterými jsem před 10-ti lety přijela, že žít na malém městě je skvělé, že mi nevadí, když mi lidé „vidí do talíře“, protože žiji poctivě a spravedlivě. Právě toto se zde asi nevyplácí. Pak jsem pro některé buď „blbá“, nebo lžu. (Nebo jsem podvodník, jak o mně řekl starosta Blažek vpřítomnosti mého právníka a vzápětí mi vyhrožoval, co si slibuji od dopisu do Rady města, když tam sedí XY členů ODS…)

Pár lidí, kteří mi věří a znají mě už delší dobu mi několika svými větami také dali impuls a směr: „…úspěch se neodpouští“, „…každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán“, „…jen doufám, že to ta ženská nevzdá a znechucená se nevrátí do Prahy…“, „…vydrž, trenérko!“ Vím, že jsou lidé, kteří si mé práce i postojů váží a pro ně stojí za to zde zůstat. Ale nemít tuto jistotu, podporu rodičů i manžela, asi bych už ten tlak nerozdýchala…

Vím, že si opět tímto prohlášením pohorším, ale nikdy mi nešlo o populistickou propagandu svých projektů. Má práce mluví za mě. Reprezentaci, kterou městu nabízím u nás i vzahraničí, nám může závidět kdejaké krajské město, na jednáních vširokém okolí (i za hranicemi) dostávám zajímavé nabídky ke spolupráci. Přesto, že jsem chtěla zůstat našemu městu věrná, za současných podmínek a vdané atmosféře budu muset své předsevzetí odsunout do budoucnosti. Pocit lidské důstojnosti, úcty a profesionálního přístupu mi zde opravdu chybí. Byla jsem pouze nepohodlnou brzdou vpříštím vývoji vnašem městě… Takto zde končí spousta mladých, zapálených lidí pro věc, kdy radši dojíždějí jinam ze stejných důvodů. Jak však toto město bude vypadat vbudoucnu? Neměli bychom myslet právě na to, jak zde udržet novou generaci aktivních lidí? Ať si to každý přebere po svém.

Jen mě tyto zkušenosti utvrdily vsetrvání vradikálnosti svého konání. I když se právě toto některým nelíbí a navenek mě odsuzují, věřím, že ve skrytu srdce vědí, že tento postoj je charakterní a čitelný. Vždy jsem bojovala proti každé diktatuře a nesvobodě. Nebudu jiná. Proto to budu mít vždy těžké stěmi, kteří nechtějí pravdě pohlédnout do tváře.

Na závěr dva citáty zknihy „Jiskry sv.Ignáce“ – Gabriela Hevenesiho:

„…Že je praseti milejší bláto než růže, že si víc cení odpadky než perly, neubírá nic ani na ceně perlám, ani na kráse růžím. Nestarej se o to, co se o tobě povídá, nýbrž kdo to říká. Takový jsi a tak velikým zůstaneš, jaký a jak veliký jsi před Bohem. O tobě rozhodne buďto pozitivně nebo negativně Bůh. Uzná-li tě Jeho soud za dobrého, vysměj se klidně úšklebkům celého světa.“ (str.264)

„…Jestliže se nám zdá, že naše snaha vyzněla naprázdno, doufejme, že přinese užitek teprve časem. I když dopadne výsledek hůře, než jsme si přáli, nesmíme klesat na mysli. Odměna nás vžádném případě nemine. Bůh nám ji připravil za naši dobrou vůli, za naše úsilí, a ne za náš výkon nebo úspěch…“ (str.146)

Pro tuto chvíli se loučím sVámi a sašskou kulturou. Věřme, že leklé ryby ve znaku města se promění vptáka Fénixe, který snad časem znovu povstane ze svého popela, až přijde jeho čas a uzraje doba. Dokud sami neřeknete svůj názor ktéto dlouhodobé problematice, budou zde o věcech kultury rozhodovat lidé, jejichž pojetí „kultury celé osobnosti“ je více než absurdní…

Vaše Saša zAše

Alexandra Benešová