Několik vět kašské kultuře

Jsem si velice dobře vědom skutečnosti, že ašská kultura není vůbec to pravé ořechové. Ztohoto důvodu jsme se jako zastupitelé před více než rokem rozhodli zrušit příspěvkovou organizaci města – AKS a využít služeb odborníka jako generálního dodavatele kulturních služeb. Do výběrového řízení se přihlásila pouze paní Alexandra Benešová. Protože jsme chtěli vyzkoušet něco nového, domluvili jsme se pro začátek na roční smlouvě a na částce 1980 000 Kč roční dotace. Ktěmto prostředkům jsme navíc pronajali za symbolických 60000 Kč ročně celou budovu AKS, která znájmů před působením paní Benešové přinášela další min. 1 mil. korun a bezplatně jsme poskytli výlepové a reklamní ploch města, znichž také příjem plynul Kulturnímu centru. Navíc mimo tuto částku získala agentura AB dalších 330 000 Kč na zorganizování tak zvaných grantových zakázek města.Vedle těchto příjmů se paní Benešová se naopak smluvně zavázala kzorganizování přesně vymezených kulturních pořadů.

Nikdy jsem vtisku ani jiným veřejným způsobem nehodnotil úroveň kultury vpodání agentury AB a neudělám to ani nyní. Je však pravdou, že ani tento způsob nenaplnil očekávání , které jsme do něj vkládali a proto Rada města na návrh kulturní komise doporučila upustit od jednoho generálního dodavatele a vyjít naopak vstříc všem, kteří různými žánry kultury zabývají výrazným posílením grantového systému tak, aby za finanční spoluúčasti města mohli pro své spoluobčany připravit kulturní nabídku daleko pestřejší. Vcházeli jsme ztoho, že dělá-li někdo to, co ho baví, odevzdá této akci ze sebe daleko více, než když to dělá pouze zpovinnosti. Jako příklad mohu uvést Ašlerky, Rebecafest, činnost Klubíčka, nádherné záležitosti vgalerii paní Tyrolerové, Háj vnotách času, činnost muzea, umělecké školy, základních škol a mnohých dalších subjektů. Jsem přesvědčen, že tento naprosto demokratický způsob umožní například paní Benešové zorganizovat koncert pěveckých sborů na vysoce profesionální úrovni ale nebude ji zároveň nutit kprovozování kina, které nestálo za nic.

Článek …Nezlomí mě… ať zhodnotí každý ze svého pohledu. Zpohledu starosty mohu mít jenom několik připomínek. Město Aš se striktně drželo uzavřené smlouvy a kprvním problém došlo vmomentě, kdy jsme paní Benešové odmítli proplatit doplatek za čtvrtletí, protože nesplnila skladbu programů a jako náhradní se pokusila podstrčit programy, které pořádal někdo úplně jiný (například Universitu třetího věku a další). Stejně tak nebyly uznány taneční kurzy jako náhrada za koncert populární hudby, když paní Benešová tvrdila, že je to rovnocenná náhrada, neboť zpěváci zpívají stejně zplaybecku. Při osobním jednání jsem toto mezi šesti očima (za účasti právníka paní Benešové) označil za pokus o podvod proti podepsané smlouvě, který byl vázán na vyplacení peněz. Kvyhrožování zastoupením ODS vRadě se vyjadřovat nebudu vůbec, protože podněty vycházejí zodboru a kulturní komise, která je naprosto apolitická. Mimochodem paní Benešová, jako generální dodavatel kultury pro město a člen kulturní komise ji za celou dobu svého působení nenavštívila ani jednou. Nevím tedy včem kulturnímu centru házelo vedení města klacky pod nohy. Dodatečným žádostem o finanční prostředky na zakoupení nových stolů i dataprojektoru pro kvalitnější promítání filmů bylo vyhověno, osobně jsem dokonce některé zakcí dokumentoval, abychom je mohli prezentovat na webových stránkách města, když už nejsou na stránkách agentury.

Jenom pro zajímavost uvedu částky, které byly paní Alexandře Benešové na jednotlivé akce uvolněny. To jenom pro obrázek tvrzení knedostatečnému financování kultury:

Vánoční trhy 80000 Kč

Novoroční ohňostroj 100000 Kč

Masopust 60000 Kč

Vítání Jara 80000 Kč

Dětský den 50000 Kč

Toulavý vítr 50000 Kč

Ašské císařství 150000 Kč

Na závěr musím říci, že mne mrzí, že paní Benešové nevyšel její podnikatelský záměr, protože jsem vní svého času skutečně viděl osobnost pro kulturu zapálenou. Nicméně věřím, že až hořkost pomine, zapojí se její agentura opět do spolupráce směstem ve formě podporovaných akcí zgrantového systému.