Sešlapávat pet lahve a lepit na ně soutěžní kupóny se vyplatilo deseti výhercům z Karlovarského kraje. Ti se zúčastnili soutěže se Startovacím balíčkem Karlovarského kraje a začali třídit odpad.
„Mezi výherci je i jeden z Aše,“ uvedl Miroslav Bukovjan z agentury bpress s.r.o. Jméno ovšem zatím nesdělil.
Těchto deset výherců obdrží barevné televizory, které jim zástupci kraje slavnostně předají v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 3. prosince 2008.