Evropská unie rozhodla a k 1. září musí Bad Elster umožnit otevření hraničního přechodu Bad Elster – Doubrava.
Jak už Deník informoval, nad otevřením tohoto přechodu nejásá česká ani německá strana.
V Doubravě provázejí otevření silnice dopravě petice, požadující ponechání v původním stavu. Město Aš totiž zamýšlelo z Doubravy vybudovat lázeňskou zónu. Stejně tak, jako Bad Elster. Společným záměrem totiž je propojit saské lázně s Doubravou naučnou stezkou a kolonádou.
Problémem je totiž to, že minerální pramen, který vyvěrá v Doubravě, je příliš blízko silnice a ta tak zasahuje do jeho ochranného pásma. Jednou z možností je komunikaci odklonit, druhou je přeložit pramen dál od vozovky. Obě z nabízených možností jsou finančně nákladné a ani v nejmenším nejsou jednoduché.
Přes hraniční přechod v Doubravě by měly jezdit kromě osobních vozidel také linkové autobusy a automobily do 3,5 tuny. Velká auta tam ale nechtěli místní politici pustit.
„Z žádosti Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) vyplývá, že stejnou podmínku stanovila i německá strana,“ sdělil už před časem mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.
„Je až neskutečné, jak o nás rozhoduje EU,“ podivil se Cheban Tomáš Peterka. „Pořád nám něco nařizují.“