Zastupitelstvo Aše už vyhlásilo výběrové řízení na využití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení pro obyvatele města.

Zároveň schválilo časový harmonogram a podmínky výběrového řízení na rok 2008.

„Žádosti je možné vyřídit na Finančním odboru Městského úřadu v Aši, U Radnice 1/2, druhé patro, dveře číslo 205 nebo v recepci Městského úřadu v Aši, Kamenná 52,“ informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

„Také na internetových stránkách města Aše www.muas.cz lze získat tiskopisy. Vyplněné žádosti přijímají pracovníci úřadu na obou uvedených místech v termínu od 2. 1. 2008 do 11. 3. 2008,“ uvedl. Podmínkou výběrového řízení je mimo jiné řádně vyplněná žádost a uvedení jména ručitele. Na nemovitost nesmí být zástavní právo.

„Žádosti jsou preferovány v tomto pořadí: obnova střechy, obnova fasády, výměna oken, vodovodní přípojka pro dům, izolace proti spodní vodě, zateplení obvodového pláště domu, přeměna topného média na ekologické, odkanalizování domu a kanalizační přípojka,“ poznamenal mluvčí.
Ve Fondu rozvoje bydlení je letos k rozdělení obyvatelům Aš určena částka 3,7 milionu korun. Půjčky jsou úročeny od 4 – 5 %, s dobou splatnosti od tří do pěti let a žádosti s úspěšnými žadateli uzavře město v průběhu května 2008.