Čtyři větrné elektrárny, jejichž vybudování je zamýšleno v lokalitě Horních Pasek a Vernéřova. To bylo téma setkání Rady města Aše s občany Vernéřova, Horních Pasek a Dolních Pasek. Výsledkem jednání byl požadavek zorganizování podpisové akce osadním výborem, při které budou mít občané těchto obcí možnost vyjádřit se pro nebo proti stavbě elektráren.
„Rada města se žádostí zabývala už dvakrát,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Jednou nedoporučila zastupitelstvu města schválit tuto stavbu z důvodu zhoršení rázu krajiny, při dalším jednání, na základě doporučení komise životního prostředí, vyslovila se stavbou souhlas, podmíněný ale tím, že stavět by se nemělo na cizím pozemku, ale na pozemcích města.“
Větrné elektrárny chce stavět společnost ECO finance, která nabídla městu kompenzace v podobě fixní odměny při vybudování a dále stálou roční odměnu po celou dobu životnosti elektráren. Její zástupci se zúčastnili i schůzky s osadním výborem a občany. „Jedním z požadavků občanů dotčených obcí, v případě, že stavba bude realizována, bylo, aby z části odměny profitovaly přímo tyto obce,“ uvedl Vrbata. O tom, zda se budou větrné elektrárny stavět, zastupitelé Aše jednali minulý týden. Zastupitelstvo schválilo spolupráci mezi městem a společností ECO finance Group s.r.o. při výstavbě čtyř větrných elektráren. Pro své rozhodování mělo k dispozici výsledky podpisové akce připravené osadním výborem. Obyvatelé Horních Pasek podpořili výstavbu elektráren všichni, Vernéřovští z většiny.