Městský úřad v Aši se potýká s přebytkem vody. Od roku 1991 platí město Chevaku ročně více než 400 tisíc korun za odvod vody, která pramení v okolí města, ale do kanalizace vtéká na území Aše. Za tuto službuChevak nyní požaduje po Aši mnohonásobně vyšší částku, a to kolem sedmi milionů korun.

Prameny nejsou nijak využívané a tečou rovnou do kanalizace. „Jsou poměrně vydatné,“ poznamenal starosta Aše Dalibor Blažek. „Je to vlastně čistá voda, která zatěžuje čističku, proto jsme se původně domluvili, že bude město platit tuto částku,“ řekl. „V předloňském roce se na nás Chevak obrátil s tím, že cena vodného a stočného stoupla a že pokud by nám měli službu i nadále vykonávat, budou se řídit podle platného ceníku, to znamená násobit kubíky vody stočným a částka by v tom případě dosáhla několika milionové výše,“ poznamenal starosta.

Radnice uvažovala o svedení vody do potoka, aby nezatěžovala čistírnu odpadních vod. Chtěla asi pět metrů pod zem umístit zhruba pětisetmetrové potrubí, které mělo svést takzvanou balastní vodu do potoka. „Udělali jsme projektovou dokumentaci a jen odkanalizování pramene v Kmochově ulici by nás stálo pět milionů korun,“ poznamenal starosta. Radnice nyní přemýšlí, co dál. Voda pramenící mimo Aš je majetkem státu. Podle znaleckých posudků, které si nechala zpracovat v Ústavu státu a práva, město není povinno se o tyto vody starat. „Přeneseně to znamená, že nejsme povinni platit Chevaku za čištění těchto vod. Posudek ale také uvádí, že prameny čističku skutečně zatěžují a že by bylo dobré se s Chevakem dohodnout na spolupráci,“ uvedl starosta.

„ Protože tyto vody negativně ovlivňují složení odpadních vod přitékajících na ČOV Aš, snižují tak její účinnost a v konečném důsledku vyvolávají zvýšení provozních nákladů na čištění odpadních vod,“ vyjádřila se ředitelka společnosti Chevak, a.s. Michaela Polidarová. „Společnost Chevak Cheb, a.s. se zavázala účinně spolupracovat svým odborným zázemím při navrhování technického řešení a zařadila do svého plánu investic zpracování generelu kanalizace města Aš pro roky 2008 a 2009, jehož výstupy jsou při návrzích využity,“ doplnila ředitelka.

Platby za balastní vodu zůstanou v dohodnuté sumě asi 480 tisíc korun ročně.