Nadměrný průjezd kamionů trápí mimo jiné také obyvatele Aše.

„Zvýšená hustota průjezdu kamionů okolo našeho domu od vstupu do Schengenu způsobuje, že se při průjezdu kamionu rozklepou okna,“ poznamenal na webových stránkách města Petr Popule. „Nevím, proč nejezdí kamiony po obchvatu.“
Starosta Aše Dalibor Blažek se pokouší situaci řešit.

„Problém je, jak těmto tranzitním průjezdům zabránit. Silnice jsou určeny jak pro osobní, tak i pro nákladní automobily a omezit průjezd tonáží by znamenalo omezení i pro místní firmy,“ odpověděl tazateli. „Situace je taková, že šipka, která má posílat auta přímo na Selb, je směřuje do Aše. Ten problém tkví v tom, že v SRN jsou označníky za křižovatkou a u nás před ní. Šipka na Selb je sice před nájezdem na obchvat, ale v bezprostřední blízkosti odbočky do Aše, takže ukazuje směr přímo do města.“

Jak podotkl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata, současné značení je sice v souladu se zákonem, ale mate německé řidiče kamionů.
„Budeme hledat řešení. Musíme najít takové, které bude podle zákona, ale zároveň srozumitelné pro všechny,“ uvedl mluvčí.