Vánoční období je podle neziskové společnosti Asekol, která se zabývá recyklací elektroodpadu v Karlovarském kraji, jedním z největších generátorů odpadů v roce. Ze zkonzumovaného jídla a pití lidé vyprodukují tuny plastů, skla a ze záplavy dárků hory papíru, které by v celé republice pokryly více než tisíc fotbalových hřišť. Tento odpad jsou ale Češi zvyklí třídit. Horší je to tak právě s elektroodpadem. „Toho po Vánocích přibyde až dva tisíce tun,“ řekla za Asekol Hana Ansorgová.

„Elektronika patří mezi nejfrekventovanější dárky. Nákupem nového spotřebiče se nahrazuje ten starý, který většinou končí někde ve skříni nebo hůře v popelnici.

Nejčastěji se jedná o mobilní telefony, drobné spotřebiče, televize a elektronické hračky,“ poznamenala s tím, že podle zkušenosti Asekolu se v domácnostech nalézá množství vyřazené elektroniky.

„Je třeba si uvědomit, že jejich recyklací by se daly ušetřit přírodní zdroje, které by jinak byly použity k výrobě nových spotřebičů,“ uvedla Ansorgová. Zároveň poukázala na to, že možnost odevzdání elektrospotřebiče se pro občany stále zjednodušuje.

„Kromě tradiční sítě sběrných dvorů, kde mohou lidé odevzdávat větší spotřebiče, jako například televize nebo počítačové monitory, nabízí Asekol v Karlovarském kraji i širokou síť červených stacionárních kontejnerů. Tyto nádoby jsou umístěny vedle dalších barevných kontejnerů určených pro třídění plastu, papíru nebo skla,“ vysvětluje Ansorgová.

Právě nezisková společnost Asekol iniciovala vznik samostatných kontejnerů na elektroniku jako první v Evropě, a to kvůli snadnějšímu a správnému třídění. Do červených kontejnerů, kterých je v současné době v Karlovarském kraji pětatřicet, patří baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, mp3 přehrávače, telefony a elektronické hračky.

„Lidé červené kontejnery hojně využívají. Jen do konce listopadu letošního roku se z kontejnerů v kraji vybralo téměř 19 tun drobného elektroodpadu,“ říká Ansorgová s tím, že další možností jsou menší nádoby, takzvané E-boxy, což jsou speciální nádoby na drobný elektroodpad umísťované na úřadech, ve firmách a dalších institucích. „Je potřeba usilovat o to, aby se třídění elektrospotřebičů stalo takovou přirozeností jako třídění plastů, papíru a skla,“ dodala Hana Ansorgová.