„Peníze jsme studentům začali nabízet 21. ledna," uvedl tiskový mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Doba na vyhodnocení našeho plánu je tedy ještě krátká. Peníze mají fungovat zejména jako příspěvek pro studenty, kteří pocházejí ze sociálně slabších rodin a musí si například sami hradit dopravu do školy. Myslím si, že třeba pro ně je to určitě dobré řešení."

Město má ve finančním rozpočtu na letošní rok na stipendia vyčleněnou částku sto tisíc korun. Aš chce stipendii ve výši tisíc korun měsíčně přispět k řešení dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníků v Aši, na který si stěžují místní zaměstnavatelé. Jde převážně o řemeslníky a různé technické pracovníky. Podle mluvčího Vrbaty se v poslední době navíc problém znásobil, protože Německo zvýšilo minimální mzdu a před několika lety zcela otevřelo svůj pracovní trh. Mezi městy v kraji je Aš s podobnou nabídkou první.

„Naše město udělalo všechno pro to, aby pomohlo zaměstnavatelům," řekl starosta Aše Dalibor Blažek. „Ostatní už záleží na zaměstnavatelích samotných. Oni musí nějakým způsobem studenty přesvědčit."

Ašská radnice prozatím nezamýšlí cokoliv měnit a nechá stipendijní projekt ve volném průběhu.

(wun)