Zklidněné, příjemné místo v samém centru města. Takové bylo zadání pro projektanta, který vytvářel budoucí podobu Masarykova náměstí v Aši jak jej popisuje mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

S úpravami náměstí začne Aš ještě letos, uspěla totiž se svou žádostí o dotaci. Z celkových nákladů, které činí přibližně 30 milionů korun, zaplatí ašská radnice jednu třetinu.

„Projektant si pomohl zelení a plochu ozdobil 29 stromy, jimiž bude javor mléč,“ upřesnil představu mluvčí radnice Milan Vrbata. „Ty se objeví ve dvou řadách po obvodu a měly by vytvořit uzavřený okruh, jakousi bariéru oddělující náměstíčko od rušné Hlavní ulice.“

Uprostřed náměstí je v projektu vodotrysk oválného tvaru, jehož okolí, stejně jako chodníky, ozdobí dlažba.

Součástí projektu jsou také nové inženýrské sítě pro budoucí dostavbu náměstí, tři parkoviště. To současné před obchodním domem také čeká rekonstrukce a zároveň vzniknou další dvě – v Anenské ulici a na okraji sadů Míru. Samozřejmostí je veřejné osvětlení a již zmíněná zeleň – stromy, doplněné travnatými plochami.

Úprav se dočká rovněž část pozemku mezi Hlavní, Lipovou a Anenskou ulicí, s chodníky a výsadbou stromů.
Dohromady tady poroste 17 buků lesních, tři javory kleny a jedna katalpa trobačovitá.

„Vodotrysk?“ reagoval překvapeně jeden z místních občanů. „Tak to jsem vážně zvědavý, jak dlouho tam vydrží bez úhony, než se o něj začnou zajímat nějací vandalové a než se v něm bude chtít někdo vykoupat,“ konstatoval.

„V každém případě se ale centrum města změnilo k lepšímu a potvrzují mi to i známí, kteří sem občas přijedou,“ poznamenal.