Potůček zurčí, voda teče a největší radost z toho mají děti. Ašské Masarykovo náměstí prošlo celkovou revitalizací a nyní nadešla chvíle, kdy se slavnostně otevřelo veřejnosti. Protíná jej uměle vytvořený potůček.

„Kdysi těmito místy skutečně protékal potok a my jsme jej chtěli obnovit, ovšem nenašli jsme ho v té podobě, jak bychom si představovali,“ uvedl starosta Aše Dalibor Blažek.

„Aš nebude mít nikdy centrální náměstí, vždy ji bude přetínat Hlavní ulice, ale naše představa byla taková, že toto místo bude centrem klidu a odpočinkové zóny,“ řekl starosta na slavnostním zahájení. „Ta nejdůležitější investice, která není na první pohled vidět, jsou inženýrské sítě pod povrchem. Připravili jsme náměstí pro možnou budoucí zástavbu,“ doplnil.

Potok je krásný, ale dá se předpokládat, že bude co nevidět plný nepořádku.

„Voda neodtéká přímo zpět do nádrže, v cestě jí stojí mřížka zachycující nečistoty a na noc se bude voda vypínat,“ vysvětlil Blažek.
„Šaškárna,“ pronesl polohlasně muž o francouzské holi, který právě procházel okolo.

„Mně se to líbí,“ řekla naopak návštěvnice Lenka. „Vždyť město vzkvétá a už není takové šedivé, jako bývalo kdysi. Jen lidé jsou stále s něčím nespokojení, ale to je v nich, ne v úpravách prostředí. Doufám, že si náměstí co nejdéle uchová svou podobu.“