Značnou symboliku pro město má letošní snažení ašských rybářů, kteří se ke konci května pokusili vysadit do toků na Ašsku rybu druhu lipan. Podle mluvčího ašské radnice Milana Vrbaty je tato ryba vyobrazena ve znaku samotného města a také na jeho vlajce.

„Málokdo však ví, že německé označení lipana zní ´Äsche´," řekl Milan Vrbata. „Což se stalo základem pro německý název našeho města ´Asch´. Přes snahy změnit název po druhé světové válce (byl například navrhován název Dukla) se začala používat česká verze Aš. Umělecké ztvárnění této ryby zdobí také kašnu na Poštovním náměstí od roku 2003," vysvětlil.

Jak uvedl předseda Českého rybářského svazu místní organizace Aš Radomír Dušek, lipani se vytratili z toků ke konci devadesátých let kvůli neustálému úbytku vody. Na tom také záleží jejich nynější rozmnožení.

„Ryby jako lipani mají rády písčité dno, hodně okysličenou vodu a hlavně dostatek vody," vysvětlil Dušek. „Pokud se bude vodní hladina neustále snižovat jako v uplynulých letech, budou se lipani hůř rozmnožovat. Vysadili jsme je do dvou toků, prvním byl Ašský potok a druhým potok Bílý Halštrov. Celkově jsme jich vysadili pět set kusů s tím, že máme ještě dvě stě na příští výsadbu," dodal.

„Lipan je ryba říčních toků," řekl Viktor William Švinger, doktorand Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který se zabývá prací v laboratoři intenzivní akvakultury. „Vyhovuje mu chladnější voda, písčité dno či jemně kamenité. Dorůstá velikosti až pětapadesáti čísel, a když doroste do pětatřiceti, tak se může chytat. Je to velice oblíbená sportovní ryba. To znamená, že je oblíbená rybáři k lovu. Momentálně je dost ohrožená, takže existují i líhně s lipany, které se zabývají produkcí násad. Z ašských toků vymizeli nejspíš z toho důvodu, že velmi citlivě reagují na jakékoli změny jak podnebí, tak vody. Největším problémem bývá ubývání vodní hladiny, ničení míst, kde se lipani třou, a co trápí všechny rybáře a ichtyology, jsou kormoráni," vysvětlil odborník.

Občané i rybáři se tedy den za dnem modlí, aby lipani s úspěchem po dvaceti letech obsadili ašské toky a aby město Aš nemělo tuto rybu ve znaku jen kvůli dávné vzpomínce.