Stalo se tak stříbrným vítězem kategorie obsahu webových stránek z pohledu podnikatele. Radnici tato skutečnost potěšila.

„Velmi si tohoto ocenění vážíme, s podnikateli úzce spolupracujeme. A to jak v otázce získávání pracovní síly, tak v dalších bodech," sdělil starosta města Dalibor Blažek.

Podnikatelská situace v Aši je podle vedení města problematická, a proto bylo třeba na webových stránkách města vytvořit speciální sekci pro podnikatele.

„Se zaměstnavateli ve městě a s podnikateli velice úzce spolupracujeme, protože je vnímáme jako jednu z nejdůležitějších složek života města Aše. Podnikatelé obecně mají na Ašsku těžší pozici v tom, že je v Německu minimální mzda 8,5 eura na hodinu a že je to do Německa od nás velmi blízko, takže tam za prací odchází čím dál více lidí, kteří následně našim zaměstnavatelům chybí," poznamenal Dalibor Blažek. Město si tak uvědomuje, že by některé firmy mohly začít svou činnost omezovat.

„Pokud by pak v budoucnu nastala v Německu krize a lidé z Aše by museli tamní práci opustit, hrozilo by, že se zde nebudou mít kam vrátit. Proto jsme se zaměstnavateli úzce spojeni a vypomáháme jim, jak jen to jde," dodal starosta.

Od ledna například začne město Aš vyplácet stipendia studentům, kteří musejí na střední školu dojíždět, aby se pak nechali zaměstnat právě v Aši.