Otázka pro Dalibora Blažka, starostu Aše:

Ve středu 29. června se koná zasedání ašského zastupitelstva, na kterém se budou probírat důležité body ohledně Klubíčka a vydání nové vyhlášky. Očekáváte bouřlivé jednání zastupitelů? Vyjadřuje se také veřejnost?

Jednání týkající se znovuobnovení Klubíčka určitě nebude jednoznačné. Rozdílné názory panují především ve věkově rozdílných skupinách. Zatímco mládež téměř jednoznačně volá po znovuzprovoznění, starší lidé jsou proti. Tento střet je zapříčiněn asi rozdílnou kulturní nabídkou, kterou obě skupiny vyhledávají. Vyhláška, která omezí provozní doby především nonstop barům a případně podnikům, které se nebudou ochotny zapojit do projektu pod pracovním názvem ´Klidné město´, určitě také vyvolá vzrušenou diskusi. I tady proti sobě budou stát dvě skupiny lidí. Jednu budou tvořit provozovatelé a tu druhou občané, kteří se chtějí v noci vyspat bez možného rušení. Předpokládám, že do diskuse zasáhne i skupina třetí – tedy lidé, kteří se chtějí pouze bavit a původně navržená zavírací hodina jim nevyhovovala. Současná podoba však podle mého názoru umožní i této skupině dostatečné vyžití v těch podnicích, které se ke svému okolí budou ochotny chovat odpovědně.