Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) Karlovarského kraje bude už na jaře žádat o dotaci na stavbu jihovýchodního obchvatu Chebu. Pokud ji získá, práce na stavbě nové komunikace mají začít ještě letos. Část obyvatel ale upozorňuje na nedostatky stavby a požaduje vypracování bezpečnostního auditu.
Diskuzi o auditu vyvolali především obyvatelé chebských částí Podhrad a Háje.

„Nejsme proti obchvatu jako takovému,“ vysvětloval Pavel Pagáč, jeden z iniciátorů výzvy k provedení auditu.

„Jen si myslíme, že je nutné vyřešit otázky bezpečnosti s předstihem – ne až ve chvíli, kdy bude stavba stát a náprava bude finančně náročnější.“ Jako jeden z příkladů uvedl nevyhovující ulici Zemědělská v Hájích, kde by se podle jeho slov měl stavbou provoz zvýšit.

„Už v současné době je nebezpečná třeba křižovatka ulic Vrázova a Nižnětagilská. Co se bude dít, až provoz zhoustne?“ upozorňoval s tím, že bezpečnostní audit má dopředu upozornit na případné komplikace.

„Nejde o obchvat, jak se tato stavba nazývá,“ podotýkal Karel Tyrpekl, chebský zastupitel a člen petičního výboru. „Při bližším prostudování zjistíte, že jde o komunikaci, která protne okrajové části města a oddělí druhou část města frekventovanou komunikací, zabetonuje krajinu, zničí klidný sportovní areál – závodiště v Hájích pro koně, a podobně.“

Zastupitel se snažil na nedostatky upozorňovat například na schůzce s projektanty stavby. „Už v březnu minulého roku jsme uváděli, že by bylo vhodné audit vypracovat. Velmi špatně je totiž řešená například úrovňová křižovatka v oblasti Švédského vrchu, velmi problematické je také napojení na stávající síť, nepočítá s chodci a podobně,“ vyjmenoval. „Jistě je pozoruhodný i rozpočet: 430 milionů za 3,3 kilometru silnice druhé třídy.“

Karel Tyrpekl vysvětlil, že by bezpečnostní audit mohl zabránit chybám, které se podle něj staly například při stavbě obchvatu Velké Hleďsebe. „O jeho kvalitě svědčí velké množství nehod za velmi krátkou dobu. Problematický je také například obchvat Třemošné u Plzně, kde obyvatele trápí hluk a také zde je zvýšený počet nehod. Napojení přeložky a přivedení přibližně 5 000 aut na nepřipravené komunikace včetně křižovatek povede k velkým problémům,“ dodal.

Signatáři požadovali, aby audit vypracovalo město, a to jako nezávislý zadavatel. A pokud se tak nestane? „Rozhodně nevylučujeme možnost, že bychom si audit nechali zpracovat sami,“ uvedl Pavel Pagáč a dodal: „Bezpečnostní audit je preventivní nástroj, který umožňuje identifikovat potenciální bezpečnostní problémy v dokumentaci dříve, než jsou realizovány, což významně šetří nejen investiční prostředky, ale především může znamenat významnou úsporu při následném odstraňování nebezpečných míst. Audit je součástí projektování a realizace dopravních projektů, jehož cílem je, aby výsledné dílo bylo co nejbezpečnější pro všechny jeho uživatele.“

Ajak obchvat vidí volení zástupci Chebanů? Čtěte zde!